Stavební úpravy WC 1. a 2. NP divadla, Bruntál
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy WC 1. a 2. NP divadla, Bruntál
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000009
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.01.2018 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
16.01.2018 09:00:00
Stručný popis předmětu
Zhotovitel se zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby s názvem „Stavební úpravy WC 1. a 2. NP divadla, Bruntál“ podle předané projektové dokumentace z dubna 2017, zpracované projektantem: Ing. Karlem Kovářem, autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru: Pozemní stavby č. a.: 1200282, a dle zhotovitelem oceněného a přiloženého položkového výkazu výměr.


Datum zahájení zadávacího řízení: 4.1.2018

Další informace: http://www.mubruntal.cz/stavebni-upravy-wc-1-a-2-np-divadla-bruntal/ds-45200/p1=82984
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 901.74 KB 30.01.2018 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 12.30 MB 30.01.2018 00:00:00
Dodatek č. 1 - zveřejnění registr 123.99 KB 02.10.2018 10:41:06
Dodatek č. 1 178.55 KB 18.10.2018 11:32:36
Dodatek č. 2 178.40 KB 18.10.2018 11:32:36
Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 162.08 KB 18.10.2018 11:32:36
Dodatek č. 2 zveřejnění registr 124.19 KB 30.11.2018 14:29:54


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny po ukončení plnění 184.54 KB 14.12.2018 07:24:39


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Obchodní centrum SAN s.r.o. 02241943 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Obchodní centrum SAN s.r.o. 02241943 - bez DPH
1 420 038,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH