Rozšíření ESS města Kravaře
Město Kravaře

Informace

Název veřejné zakázky
Rozšíření ESS města Kravaře
Identifikátor veřejné zakázky
P13V00000030
Evidenční číslo VZ
365305
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.04.2013 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
20.05.2013 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodání a implementace aplikačních programových produktů pro rozšíření elektronické spisové služby (ESS) města Kravaře s plnou kompatibilitou s dosavadním informačním systémem.

Jedná se o :
- Rozšíření ESS MěÚ Kravaře o událostní systém a podpisovou knihu pro všechny uživatele a o dokoupení 5 licencí;
- Nástroj pro převod dokumentů do PDF-A formátu;
- Propojení ESS MěÚ Kravaře se systémem RŽP.

Předmětem díla je rovněž poskytnutí práv k užití (licencí) a poskytování komplexní podpory.

Podrobná specifikace je uvedena v příloze této zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
713 913.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Kravaře
Náměstí 43
74721, Kravaře
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Město Kravaře
Náměstí 43
74721, Kravaře
Kontaktní údaje
Marcel Hahn, vedoucí oddělení informatiky
e-mail: marcel.hahn@kravare.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kravaře
IČO
00300292-Archiv
DIČ
CZ00300292
Poštovní adresa
Náměstí 43
747 21, Kravaře
Česká republika
ID profilu zadavatele
224351
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00300292-Archiv

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva a Zadávací dokumentace 1,001.83 KB 30.04.2013 00:00:00
Výzva a Zadávací dokumentace 1,001.83 KB 30.04.2013 00:00:00
Priloha_01_technicka_specifikace 712.21 KB 30.04.2013 00:00:00
Priloha_02_popis_integracni_platformy 783.50 KB 30.04.2013 00:00:00
Priloha_03_navrh_smlouvy 263.50 KB 30.04.2013 00:00:00
Priloha_04_Krycí list 177.00 KB 30.04.2013 00:00:00
Priloha_05_Čestné prohlášení_Základní kvalifikační kritéria 177.50 KB 30.04.2013 00:00:00
Priloha_06_Čestné prohlášení_Ekonomická a finanční způsobilost dodavatele 169.50 KB 30.04.2013 00:00:00
Priloha_07_Prohlášení uchazeče podle § 68 149.00 KB 30.04.2013 00:00:00
Priloha_08_Polozkovy_rozpocet 155.50 KB 30.04.2013 00:00:00
Priloha_09_Čestné prohlášení_Profesní a technická kvalifikace 183.50 KB 30.04.2013 00:00:00


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 104.80 KB 23.07.2013 20:54:34


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 115.66 KB 28.08.2013 11:22:08


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 7.99 MB 28.08.2013 11:22:08


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně hrazené ceny a seznam subdodavatelů 89.83 KB 30.10.2013 09:17:28
Výše skutečně hrazené ceny a seznam subdodavatelů 89.83 KB 30.10.2013 09:17:28


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data