Dodávka betonových pražců
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka betonových pražců
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000671
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.03.2019 09:18:55
Lhůta pro podání nabídek
09.04.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Dodávka betonových pražců“ je dodání vystrojených pražců betonových předepjatých, včetně dopravy. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Kupní smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3081/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 817.77 KB 25.03.2019 09:18:55
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 21.89 KB 25.03.2019 09:18:55
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Návrh Kupní smlouvy 35.68 KB 25.03.2019 09:18:55
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.55 KB 25.03.2019 09:18:55
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Vymezení obchodního tajemství 97.78 KB 25.03.2019 09:18:55
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 97.00 KB 25.03.2019 09:18:55
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ŽPSV s.r.o. 06298362 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ŽPSV s.r.o. 06298362 1 597 310,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH