Silnice II/292 Semily, propojení ul. Bořkovské a Brodské
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Silnice II/292 Semily, propojení ul. Bořkovské a Brodské
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000652
Evidenční číslo VZ
26/2019
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.03.2019 11:24:17
Lhůta pro podání nabídek
10.04.2019 09:30:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu.
Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 této ZD (dále jen „Specifikace akce“).
Jednotlivé součásti předmětu veřejné zakázky se dále specifikují takto:
2.1. Průzkumy a zaměření
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
2.2. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení v podrobnosti dokumentace k provádění stavby (DSP/PDPS)
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
2.3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
2.4. Autorský dozor během realizace akce
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 496 920.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3119/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.04.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 187.53 MB 26.03.2019 11:24:17
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Smlouva 2.44 MB 26.03.2019 11:24:17
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ČP kvalifikace 43.03 KB 26.03.2019 11:24:17
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Krycí list 14.96 KB 26.03.2019 11:24:17
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů 18.59 KB 26.03.2019 11:24:17
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ČP Autorizované osoby 20.92 KB 26.03.2019 11:24:17
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Krycí list 24.52 KB 26.03.2019 11:24:17
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Elektronická komunikace 37.89 KB 26.03.2019 11:24:17
Žádná starší verze
Výzva a ZD 95.03 KB 26.03.2019 11:24:17
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 1.55 MB 06.05.2019 12:47:31
Verze 1 1.55 MB 06.05.2019 12:45:19


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data