Nákup hydraulických tabulových nůžek na plech
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup hydraulických tabulových nůžek na plech
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000681
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.04.2019 17:36:27
Lhůta pro podání nabídek
10.05.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je:
a) dodávka 1 kusu nových hydraulických tabulových nůžek na plech s příslušenstvím dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace (dále také jen „ZD“);
b) dodání související dokumentace, zejména dodání návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce a dalšího plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v návrhu Kupní smlouvy, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace;
c) poskytnutí příslušné technické a personální podpory.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3430/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
27.05.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 739.69 KB 16.04.2019 17:36:27
Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace předmětu plnění 119.54 KB 16.04.2019 17:36:27
Příloha č. 2 ZD_Návrh kupní smlouvy 42.58 KB 16.04.2019 17:36:27
Příloha č. 3 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 49.28 KB 16.04.2019 17:36:27
Příloha č. 4 ZD_Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 106.17 KB 16.04.2019 17:36:27
Příloha č. 5 ZD_Vzor čestného prohlášení 93.31 KB 16.04.2019 17:36:27
Příloha č. 6 ZD_Seznam referenčních zakázek 38.77 KB 16.04.2019 17:36:27
Příloha č. 7 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.63 KB 16.04.2019 17:36:27


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a č. 2 403.11 KB 25.04.2019 14:23:10


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9358591 141.58 KB 18.06.2019 08:01:06
Verze 1 141.58 KB 18.06.2019 07:59:21


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
OBECO s.r.o. 45411506 Zařazen Slovenská republika Ne 728 786,00 bez DPH
- s DPH
Antonín Padrnos 75765497 Zařazen Česká republika Ne 765 500,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
OBECO s.r.o. 45411506 728 786,00 bez DPH
- s DPH
728 786,00 bez DPH
- s DPH