Výstavba II. etapy kanalizace v obci Blatno
Obec Blatno

Informace

Název veřejné zakázky
Výstavba II. etapy kanalizace v obci Blatno
Identifikátor veřejné zakázky
P14V00000056
Evidenční číslo VZ
488551
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.08.2014 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
25.08.2014 12:00:00
Stručný popis předmětu
Záměrem akce je nová kanalizační stoková síť, která řeší odkanalizování části obce Blatno, která není doposud na kanalizaci napojena. Část obce bude na ČOV připojena gravitací, část obce v povodí vodárenské nádrže Jirkov bude odkanalizována do čerpací stanice splaškových vod s přečerpáním splaškových odpadních vod do kanalizace zaústěné do ČOV. Stoky odvádějící splaškové vody přímo do ČOV jsou pojmenovány „A“, stoky odvádějící odpadní vody do ČS jsou označeny „B“. Do splaškové kanalizace mohou být odváděny pouze vody splaškové. Součástí sítě je výtlačný řad odpadních vod.
Kanalizační stoky:
Celkem PVC 250 1 928,7 m
Kanalizační šachty typové DN 1000 55 ks
Výtlak splaškových vod:
Výtlačné potrubí PE D 90 495,6 m
Počet přípojek: 59 ks
V nejnižším místě budoucí výstavby dle SUP bude osazena čerpací stanice odpadních vod pro část obce v povodí vodárenské nádrže Jirkov. Do této ČS budou odvedeny také splaškové vody ze zástavby rodinnými domky v této části obce.
Výstavba kanalizačních stok bude probíhat dle odsouhlaseného harmonogramu prací. Akce bude probíhat zejména v katastrálním území Blatno u Chomutova.
Celkový rozsah stavby: Kanalizace: 2 424,3 mDatum zahájení zadávacího řízení: 1.8.2014
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
15 564 355.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Obec Blatno
Blatno 1
43001, Blatno
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Obec Blatno
IČO
00261807-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Blatno 1
430 01, Blatno
Česká republika
ID profilu zadavatele
349289
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00261807-Archiv

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 10.67 MB 06.08.2014 00:00:00
Žádná starší verze
Odůvodnění VZ 84.23 KB 14.08.2014 10:08:54
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečná informace č. 1 899.09 KB 18.08.2014 17:31:34
Žádná starší verze
Dodatečná informace č. 2 925.88 KB 18.08.2014 17:31:34
Žádná starší verze
Dodatečná informace č. 3 708.57 KB 18.08.2014 17:31:34
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 142.90 KB 14.10.2014 10:30:11
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 13.30 MB 14.10.2014 10:30:11
Žádná starší verze
Dodatek č.1 smlouvy o dílo 71.41 KB 12.05.2016 11:23:15
Žádná starší verze
Dodatek č.2 smlouvy o dílo 900.22 KB 12.05.2016 11:23:15
Žádná starší verze
Dodatek č.3 smlouvy o dílo 60.03 KB 12.05.2016 11:23:15
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data