Nátěry stožárů TV
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nátěry stožárů TV
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000684
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.04.2019 13:24:40
Lhůta pro podání nabídek
20.05.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je obnova nátěrů trakčních stožárů.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3540/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 658.53 KB 30.04.2019 13:24:40
Žádná starší verze
Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 21.63 KB 30.04.2019 13:24:40
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 42.27 KB 30.04.2019 13:24:40
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Vzorový nátěr Antiplákat – model 108.30 KB 30.04.2019 13:24:40
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Zakladni pozadavky k zajisteni BOZP 55.83 KB 30.04.2019 13:24:40
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 53.11 KB 30.04.2019 13:24:40
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Seznam referenčních zakázek 18.77 KB 30.04.2019 13:24:40
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - Požadavky na elektronickou komunikaci 94.14 KB 30.04.2019 13:24:40
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data