Ekologizace dopravy
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Ekologizace dopravy
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000013
Evidenční číslo VZ
NR-59-18-PŘ-Ko
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.08.2018 10:40:48
Lhůta pro podání nabídek
02.10.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti „Ekologizace dopravy“.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/914/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
17.09.2018

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD-Vzor čestného prohlášení 21.58 KB 28.08.2018 10:40:48
Příloha č. 2 ZD-Navrh smlouvy o dilo 41.32 KB 28.08.2018 10:40:48
Příloha č. 3 ZD-Pozadavky na vyhotoveni studie proveditelnosti vč. příloh 2.60 MB 31.08.2018 16:30:36
Verze 1 11.50 MB 28.08.2018 10:40:48
Příloha č. 4 ZD-Zakladni pozadavky k zajisteni BOZP 56.44 KB 28.08.2018 10:40:48
Příloha č. 5 ZD-Seznam referencnich zakazek 18.68 KB 28.08.2018 10:40:48
Příloha č. 6 ZD-Vymezeni obchodniho tajemstvi zhotovitele 97.38 KB 28.08.2018 10:40:48
Příloha č. 7 ZD-Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.63 KB 28.08.2018 10:40:48
Zadávací dokumentace 2.94 MB 28.08.2018 10:40:48


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Změna zadávacích podmínek 337.87 KB 31.08.2018 16:38:39
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 838.11 KB 07.09.2018 13:44:44


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data