Posudek zpracované PD „Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I – IV (III)““
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Posudek zpracované PD „Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I – IV (III)““
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000688
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.05.2019 12:37:13
Lhůta pro podání nabídek
27.05.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Zpracování posudku zpracované PD „Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I – IV (III)“
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3601/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Priloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 22.00 KB 07.05.2019 12:37:13
Příloha č. 2 ZD Projektová dokumetace "Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I-IV (III) 132.15 MB 07.05.2019 12:37:13
Příloha č. 3 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 94.25 KB 07.05.2019 12:37:13
Zadávaci dokumentace 1.70 MB 07.05.2019 12:37:13


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data