Posudek zpracované PD „Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I – IV (III)““
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Posudek zpracované PD „Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I – IV (III)““
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000688
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.05.2019 12:37:13
Lhůta pro podání nabídek
27.05.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Zpracování posudku zpracované PD „Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I – IV (III)“
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3601/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Priloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 22.00 KB 07.05.2019 12:37:13
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD Projektová dokumetace "Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I-IV (III) 132.15 MB 07.05.2019 12:37:13
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 94.25 KB 07.05.2019 12:37:13
Žádná starší verze
Zadávaci dokumentace 1.70 MB 07.05.2019 12:37:13
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data