Dodávka a montáž klimatizačních jednotek - Areály tramvaje Poruba a tramvaje Moravská Ostrava
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka a montáž klimatizačních jednotek - Areály tramvaje Poruba a tramvaje Moravská Ostrava
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000693
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.05.2019 14:46:33
Lhůta pro podání nabídek
14.06.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této zakázky je dodávka a montáž klimatizačních jednotek – Areály tramvaje Poruba a tramvaje Moravská Ostrava, v rozsahu specifikovaném Soupisem prací a Minimálními technickými požadavky klimatizací.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3700/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 733.48 KB 14.05.2019 14:46:33
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 1 - Čestné prohlášení 22.22 KB 14.05.2019 14:46:33
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 2 - Návrh SoD 216.92 KB 14.05.2019 14:46:33
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 3 - Soupis prací 12.99 KB 14.05.2019 14:46:33
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 4 - Minimální technické požadavky 14.73 KB 14.05.2019 14:46:33
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 5 - Základní požadavky k zajištění BOZP 55.31 KB 14.05.2019 14:46:33
Žádná starší verze
ZD - Přiloha č. 6 - Vymezení obchodního tajemství 97.48 KB 14.05.2019 14:46:33
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 7 - Seznam významných dodávek 38.91 KB 14.05.2019 14:46:33
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 8 - Požadavky na elektronickou komunikaci 97.01 KB 14.05.2019 14:46:33
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 603.31 KB 21.05.2019 08:46:24
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Soupis prací oprava 21.05.2019 14.26 KB 21.05.2019 08:48:47
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 409.50 KB 31.05.2019 10:35:49
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 4 - Minimální technické požadavky oprava 31.05.2019 14.86 KB 31.05.2019 10:37:12
Žádná starší verze
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3 418.88 KB 05.06.2019 08:40:55
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 4 - Minimální technické požadavky oprava 05.06.2019 14.85 KB 05.06.2019 08:42:03
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data