Dodávka a montáž klimatizačních jednotek - Areály tramvaje Poruba a tramvaje Moravská Ostrava
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka a montáž klimatizačních jednotek - Areály tramvaje Poruba a tramvaje Moravská Ostrava
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000693
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.05.2019 14:46:33
Lhůta pro podání nabídek
14.06.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této zakázky je dodávka a montáž klimatizačních jednotek – Areály tramvaje Poruba a tramvaje Moravská Ostrava, v rozsahu specifikovaném Soupisem prací a Minimálními technickými požadavky klimatizací.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3700/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
02.08.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 733.48 KB 14.05.2019 14:46:33
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 1 - Čestné prohlášení 22.22 KB 14.05.2019 14:46:33
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 2 - Návrh SoD 216.92 KB 14.05.2019 14:46:33
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 3 - Soupis prací 12.99 KB 14.05.2019 14:46:33
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 4 - Minimální technické požadavky 14.73 KB 14.05.2019 14:46:33
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 5 - Základní požadavky k zajištění BOZP 55.31 KB 14.05.2019 14:46:33
Žádná starší verze
ZD - Přiloha č. 6 - Vymezení obchodního tajemství 97.48 KB 14.05.2019 14:46:33
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 7 - Seznam významných dodávek 38.91 KB 14.05.2019 14:46:33
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 8 - Požadavky na elektronickou komunikaci 97.01 KB 14.05.2019 14:46:33
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 603.31 KB 21.05.2019 08:46:24
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Soupis prací oprava 21.05.2019 14.26 KB 21.05.2019 08:48:47
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 409.50 KB 31.05.2019 10:35:49
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 4 - Minimální technické požadavky oprava 31.05.2019 14.86 KB 31.05.2019 10:37:12
Žádná starší verze
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3 418.88 KB 05.06.2019 08:40:55
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 4 - Minimální technické požadavky oprava 05.06.2019 14.85 KB 05.06.2019 08:42:03
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9841815 146.89 KB 02.09.2019 12:31:04
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Chlazení Nečas s.r.o. 06975381 Zařazen - bez DPH - s DPH
Ing. Pavel Medek 88650421 Zařazen - bez DPH - s DPH
INTOZA s.r.o. 25873261 Zařazen - bez DPH - s DPH
KlimTech CZ s.r.o. 06880444 Vyřazen - bez DPH - s DPH
Air - Klimont s.r.o. 03205771 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Ing. Pavel Medek 88650421 2019 471 288,00 bez DPH
- s DPH
471 288,00 bez DPH
- s DPH