Řešení problematiky hluku na silnicích ve vlastnictví Libereckého kraje - I
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Řešení problematiky hluku na silnicích ve vlastnictví Libereckého kraje - I
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000657
Evidenční číslo VZ
23/2019
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.05.2019 11:22:20
Lhůta pro podání nabídek
04.06.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby - zpracování podkladů a žádostí pro systémové řešení problematiky hluku vybraných úseků komunikací, a to zjištění možnosti aplikace staré hlukové zátěže (dále jen „SHZ“), případně aplikaci časově omezeného povolení (dále jen „ČOP“). Výsledným produktem budou materiály vedoucí k povolení (časově omezené povolení - ČOP) překračování hygienických limitů hluku v rozsahu požadovaném platnou legislativou.
V rámci této veřejné zakázky bude rovněž poskytnuta doplňková služba - 24 hodinové měření hluku z dopravy v souladu s platnou legislativou - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, Zákon č. 267/2015 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jako doplňující měření mimo rámec ČOP a SHZ v předem neurčené lokalitě na území Libereckého kraje. Zadavatel předpokládá dvě taková měření během trvání smluvního závazku, zadavatel však negarantuje žádný minimální rozsah této služby.
V případě překročení stanovených hlukových limitů bude provedeno ověření možnosti aplikace institutu staré hlukové zátěže odsouhlasené Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje (dále jen „KHS“).
Doplňková služba bude realizována pouze na základě písemného požadavku objednatele.
Předmět veřejné zakázky bude realizován ve dvou etapách. Každá etapa bude zahájena na základě samostatné výzvy zadavatele.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 085 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3658/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
03.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 36.24 KB 15.05.2019 11:22:20
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Smlouva 85.53 KB 15.05.2019 11:22:20
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ČP kvalifikace 35.05 KB 15.05.2019 11:22:20
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Krycí list 70.85 KB 15.05.2019 11:22:20
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů 18.56 KB 15.05.2019 11:22:20
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Krycí list 27.19 KB 15.05.2019 11:22:20
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Elektronická komunikace 37.89 KB 15.05.2019 11:22:20
Žádná starší verze
Výzva a ZD 115.23 KB 15.05.2019 11:22:20
Žádná starší verze


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 89.00 KB 18.06.2019 13:07:39
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 75.46 KB 16.07.2019 10:08:13
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 442.15 KB 08.07.2019 10:07:23
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data