Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/03512 a III/0352
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/03512 a III/0352
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000658
Evidenční číslo VZ
Z2019-016322
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.05.2019 14:36:07
Lhůta pro podání nabídek
17.06.2019 09:30:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je ošetření stávající silniční zeleně, výsadba dřevin a jejich následná rozvojová 3letá péče.
Konkrétně:
- ošetření 231 ks silniční zeleně na komunikaci č. III/0352 v úseku od Černous po křižovatku se silnicí I/13 z Frýdlantu na Habartice,
- a ošetření 81 ks silniční zeleně a výsadba 51 ks dřevin a jejich následná péče na komunikaci č. III/03512 v celé délce komunikace (tj. mezi III/03511 a III/0353 u Kunratic).
Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu a za podmínek stanovených v závazném návrhu smlouvy o dílo včetně její přílohy č. 2.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky jsou obsahem „Projektové dokumentace“, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „Projektová dokumentace“).
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
1 412 514.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3704/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
28.08.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 83.74 MB 17.05.2019 14:36:07
Příloha č. 2 Smlouva 99.85 KB 17.05.2019 14:36:07
Příloha č. 3 ČP kvalifikace 35.09 KB 17.05.2019 14:36:07
Příloha č. 4 Výkaz výměr 92.91 KB 17.05.2019 14:36:07
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů 18.51 KB 17.05.2019 14:36:07
Příloha č. 6 Krycí list 27.20 KB 17.05.2019 14:36:07
Příloha č. 7 ČP významné služby 41.24 KB 17.05.2019 14:36:07
Příloha č. 8 ČP vedoucí realizace 21.11 KB 17.05.2019 14:36:07
Příloha č. 9 Elektronická komunikace 37.89 KB 17.05.2019 14:36:07
Zadávací dokumentace 86.85 KB 17.05.2019 14:36:07


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 77.55 KB 13.09.2019 07:13:50


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 1.15 MB 05.09.2019 09:00:54


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena za rok 2019 22.27 KB 30.03.2020 09:16:56
Skutečně uhrazená cena 2020 25.07 KB 17.02.2021 13:43:07


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatek č. 1 1.57 MB 11.02.2021 07:55:14


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
SPANTIK CZ s.r.o. 06483542 Zařazen 954 203,00 bez DPH - s DPH
Ing. Jan Servus 76354563 Zařazen 1 076 240,00 bez DPH - s DPH
Petr Zvědělík 12159859 Zařazen 1 085 667,00 bez DPH - s DPH
Lesy Horňácko, s.r.o. 28302630 Zařazen 1 168 615,00 bez DPH - s DPH
ALL4TREES, s.r.o. 28998880 Zařazen 891 162,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ALL4TREES, s.r.o. 28998880