Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/03512 a III/0352
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/03512 a III/0352
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000658
Evidenční číslo VZ
Z2019-016322
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.05.2019 14:36:07
Lhůta pro podání nabídek
17.06.2019 09:30:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je ošetření stávající silniční zeleně, výsadba dřevin a jejich následná rozvojová 3letá péče.
Konkrétně:
- ošetření 231 ks silniční zeleně na komunikaci č. III/0352 v úseku od Černous po křižovatku se silnicí I/13 z Frýdlantu na Habartice,
- a ošetření 81 ks silniční zeleně a výsadba 51 ks dřevin a jejich následná péče na komunikaci č. III/03512 v celé délce komunikace (tj. mezi III/03511 a III/0353 u Kunratic).
Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu a za podmínek stanovených v závazném návrhu smlouvy o dílo včetně její přílohy č. 2.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky jsou obsahem „Projektové dokumentace“, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „Projektová dokumentace“).
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
1 412 514.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3704/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
28.08.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 83.74 MB 17.05.2019 14:36:07
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Smlouva 99.85 KB 17.05.2019 14:36:07
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ČP kvalifikace 35.09 KB 17.05.2019 14:36:07
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Výkaz výměr 92.91 KB 17.05.2019 14:36:07
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů 18.51 KB 17.05.2019 14:36:07
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Krycí list 27.20 KB 17.05.2019 14:36:07
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ČP významné služby 41.24 KB 17.05.2019 14:36:07
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ČP vedoucí realizace 21.11 KB 17.05.2019 14:36:07
Žádná starší verze
Příloha č. 9 Elektronická komunikace 37.89 KB 17.05.2019 14:36:07
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 86.85 KB 17.05.2019 14:36:07
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 77.55 KB 13.09.2019 07:13:50
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 1.15 MB 05.09.2019 09:00:54
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data