Interakční prvky Uherský Brod
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Interakční prvky Uherský Brod
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000685
Evidenční číslo VZ
Z2019-011166
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.05.2019 14:09:45
Lhůta pro podání nabídek
12.06.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky na služby je doplnění sítě biocenter a biokoridorů o síť interakčních prvků zaměřených na výsadbu zeleně, které jsou součástí plánu společných zařízení v rámci schválených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Uherský Brod, k. ú. Havřice a k. ú. Újezdec u Luhačovic. Realizace proběhne pouze na pozemcích v majetku města Uherský Brod. Hlavním cílem akce je zvýšení počtu a plochy založených krajinných prvků.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
6 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika

Ing. Taťána Štěpančíková
tatana.stepancikova@ub.cz
+420 572 805 237
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3736/summary
Kontaktní údaje
Příkazník:
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
mciservis@mciservis.eu
+420 573 034 265
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
02.09.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 21.88 MB 22.05.2019 14:09:45
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumetnace č. 1 338.42 KB 04.06.2019 10:47:04
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 80.59 KB 05.09.2019 13:22:57
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 9.62 MB 05.09.2019 10:44:17
Žádná starší verze
Dodatek č. 1 403.67 KB 26.11.2019 10:00:29
Žádná starší verze
příloha k Dodatku č. 1 4.48 MB 27.11.2019 11:55:23
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
KAVYL, spol. s r.o. 49975358 Zařazen - bez DPH 7 570 120,58 s DPH
STROMMY COMPANY, s.r.o. 01919652 Zařazen - bez DPH 8 102 985,89 s DPH
ZAHRADA Olomouc s.r.o. 48395013 Zařazen - bez DPH 14 070 408,17 s DPH
FLORSTYL s.r.o. 60731346 Zařazen - bez DPH 7 968 934,28 s DPH
ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o. 26258692 Zařazen - bez DPH 7 705 164,80 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KAVYL, spol. s r.o. 49975358