REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000664
Evidenční číslo VZ
150/ENJO/ID3795/2019
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.05.2019 12:14:16
Lhůta pro podání nabídek
10.06.2019 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu Hodonín je dodávka, montáž a údržba osvětlení ledové plochy zimního stadionu ve městě Hodonín. Osvětlovaný prostor je vymezen mantinely ledové plochy. Projektová dokumentace řeší instalaci nových LED svítidel, elektrických rozvodů a ovládacích prvků (rozmístění svítidel, rozvaděč osvětlení a ovládací skříň) včetně připojení k CCBS.

Předmět plnění veřejné zakázky je specifikován a bude realizován v souladu s přiloženou:
- Projektovou dokumentací zpracovanou společností 4 Lighting s.r.o., Opletalova 922/8, 110 00 Praha 1, IČO 03458911, zodpovědný projektant Miroslava Klimešová (Příloha č. 1 této ZD).
- Výkazem výměr (Soupisem dodávek a služeb, Příloha č. 2 této ZD), resp. návrhem Kupní smlouvy.
- Dle minimálních technický parametrů (Příloha č. 3 této ZD).
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
3 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3795/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU 199.67 KB 22.05.2019 12:14:16
Žádná starší verze
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU 389.40 KB 22.05.2019 12:14:16
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 2.99 MB 22.05.2019 12:14:16
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 66.56 KB 22.05.2019 12:14:16
Žádná starší verze
Příloha č. 3_MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY 170.38 KB 22.05.2019 12:14:16
Žádná starší verze
Příloha č. 4_KUPNÍ SMLOUVA -návrh 30.06 KB 22.05.2019 12:14:16
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 17.91 KB 22.05.2019 12:14:16
Žádná starší verze
Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí 138.77 KB 22.05.2019 12:14:16
Žádná starší verze
Příloha č. 7_Požadavky na elektronickou komunikaci 298.39 KB 22.05.2019 12:14:16
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU 199.41 KB 07.06.2019 13:29:14
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data