REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000664
Evidenční číslo VZ
Z2019-025493
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.05.2019 12:14:16
Lhůta pro podání nabídek
10.06.2019 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu Hodonín je dodávka, montáž a údržba osvětlení ledové plochy zimního stadionu ve městě Hodonín. Osvětlovaný prostor je vymezen mantinely ledové plochy. Projektová dokumentace řeší instalaci nových LED svítidel, elektrických rozvodů a ovládacích prvků (rozmístění svítidel, rozvaděč osvětlení a ovládací skříň) včetně připojení k CCBS.

Předmět plnění veřejné zakázky je specifikován a bude realizován v souladu s přiloženou:
- Projektovou dokumentací zpracovanou společností 4 Lighting s.r.o., Opletalova 922/8, 110 00 Praha 1, IČO 03458911, zodpovědný projektant Miroslava Klimešová (Příloha č. 1 této ZD).
- Výkazem výměr (Soupisem dodávek a služeb, Příloha č. 2 této ZD), resp. návrhem Kupní smlouvy.
- Dle minimálních technický parametrů (Příloha č. 3 této ZD).
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
3 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3795/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU 199.67 KB 22.05.2019 12:14:16
Žádná starší verze
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU 389.40 KB 22.05.2019 12:14:16
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 2.99 MB 22.05.2019 12:14:16
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 66.56 KB 22.05.2019 12:14:16
Žádná starší verze
Příloha č. 3_MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY 170.38 KB 22.05.2019 12:14:16
Žádná starší verze
Příloha č. 4_KUPNÍ SMLOUVA -návrh 30.06 KB 22.05.2019 12:14:16
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 17.91 KB 22.05.2019 12:14:16
Žádná starší verze
Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí 138.77 KB 22.05.2019 12:14:16
Žádná starší verze
Příloha č. 7_Požadavky na elektronickou komunikaci 298.39 KB 22.05.2019 12:14:16
Žádná starší verze


Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ DODAVATELE_TRIBASE Networks s.r.o. (IČ 49613774)_REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ LEDOVÉ PLOCHY 148.93 KB 26.06.2019 14:00:36
Žádná starší verze
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ DODAVATELE_PARDOSA – technik, s.r.o. (IČ 27739040)_REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ LEDOVÉ PLOCHY 163.09 KB 26.06.2019 14:01:12
Žádná starší verze


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ LEDOVÉ PLOCHY 158.11 KB 26.06.2019 14:01:43
Žádná starší verze
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ LEDOVÉ PLOCHY 145.15 KB 26.06.2019 14:02:20
Žádná starší verze
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ LEDOVÉ PLOCHY 206.66 KB 26.06.2019 14:02:38
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU 187.93 KB 24.07.2019 10:24:28
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO část 1_PREFECT ICE s.r.o._REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU 1.34 MB 24.07.2019 12:40:04
Verze 1 1.08 MB 24.07.2019 10:24:55
SMLOUVA O DÍLO část 2_PREFECT ICE s.r.o._REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU 6.59 MB 24.07.2019 10:25:09
Žádná starší verze


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU HODONÍN 118.20 KB 04.11.2019 09:39:18
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU 199.41 KB 07.06.2019 13:29:14
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
PERFECT ICE s.r.o. 27860221 Zařazen - bez DPH 3 424 968,28 s DPH
TRIBASE Networks s.r.o. 49613774 Neposkytl zadavateli součinnost - bez DPH 3 624 494,74 s DPH
PARDOSA – technik, s.r.o. 27739040 Neposkytl zadavateli součinnost - bez DPH 3 326 662,53 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
PERFECT ICE s.r.o. 27860221 2 830 552,30 bez DPH
3 424 968,28 s DPH
- bez DPH
- s DPH