PD - Modernizace trolejového vedení na ulici Plzeňská
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Modernizace trolejového vedení na ulici Plzeňská
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000695
Evidenční číslo VZ
TIP-04-19-PŘ-Du
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.05.2019 08:41:13
Lhůta pro podání nabídek
21.06.2019 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem je dodání projektových dokumentací.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
70200, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
70200, Ostrava
Kontaktní údaje
Daniel Duda
Telefon: 606767947
E-mail: daniel.duda@dpo.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
zadávací dokumentace 2.68 MB 24.05.2019 08:41:13
Žádná starší verze
příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 22.12 KB 24.05.2019 08:41:13
Žádná starší verze
příloha č. 2 – Návrh Smlouvy o dílo 44.53 KB 24.05.2019 08:41:13
Žádná starší verze
příloha č. 3 – Rozsah předmětu plnění 45.83 KB 24.05.2019 08:41:13
Žádná starší verze
příloha č. 4 – Základní požadavky k zajištění BOZP 55.92 KB 24.05.2019 08:41:13
Žádná starší verze
příloha č. 5 - Minimální rozsah výkonu AD 44.83 KB 24.05.2019 08:41:13
Žádná starší verze
příloha č. 6 – Seznam referenčních zakázek 20.74 KB 24.05.2019 08:41:13
Žádná starší verze
příloha č. 7 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.56 KB 24.05.2019 08:41:13
Žádná starší verze
příloha č. 8 - Situace stavby 235.24 KB 24.05.2019 08:41:13
Žádná starší verze
příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 94.45 KB 24.05.2019 08:41:13
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data