PD - Hala historických vozidel
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Hala historických vozidel
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000696
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.05.2019 08:58:27
Lhůta pro podání nabídek
21.06.2019 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem je zpracování a dodání projektových dokumentací.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Daniel Duda
daniel.duda@dpo.cz
+420 606767947
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3812/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Daniel Duda
daniel.duda@dpo.cz
+420 606767947
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.08.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
zadávací dokumentace 2.68 MB 24.05.2019 08:58:27
příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 22.07 KB 24.05.2019 08:58:27
příloha č. 2 – Návrh Smlouvy o dílo 45.92 KB 24.05.2019 08:58:27
příloha č. 3 – Rozsah předmětu plnění 101.08 KB 24.05.2019 08:58:27
příloha č. 4 – Základní požadavky k zajištění BOZP 55.04 KB 24.05.2019 08:58:27
příloha č. 5 - Minimální rozsah výkonu AD 99.13 KB 24.05.2019 08:58:27
příloha č. 6 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.11 KB 24.05.2019 08:58:27
příloha č. 7 – Seznam referenčních zakázek 21.46 KB 24.05.2019 08:58:27
příloha č. 8 - Požadavky na elektronickou komunikaci 94.16 KB 24.05.2019 08:58:27


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
vysvětlení ZD č. 1 360.47 KB 11.06.2019 13:02:17


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zveřejnění smlouvy https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9932919 128.32 KB 21.01.2022 13:15:32


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
FAKO spol. s r.o. 18188711 Zařazen Česká republika Ne 298 399,00 bez DPH
- s DPH
Projekt HTL, s.r.o. 25865145 Zařazen Česká republika Ne 96 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Projekt HTL, s.r.o. 25865145 01/2020 96 000,00 bez DPH
- s DPH
38 000,00 bez DPH
- s DPH
Projekt HTL, s.r.o. 25865145 09/2020 - bez DPH
- s DPH
48 000,00 bez DPH
- s DPH