Nákup ruční ohýbačky plechu II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup ruční ohýbačky plechu II.
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000697
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.05.2019 11:26:59
Lhůta pro podání nabídek
10.06.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je:
a) dodávka 1 kusu nové ruční ohýbačky plechu dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace;
b) dodání související dokumentace, zejména dodání návodů na obsluhu a údržbu v českém jazyce a dalšího plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v návrhu Kupní smlouvy, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace;
c) poskytnutí příslušné technické a personální podpory.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3814/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
01.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD 738.69 KB 24.05.2019 11:26:59
Příloha č. 1 ZD_Technická specifikace předmětu plnění 82.09 KB 24.05.2019 11:26:59
Příloha č. 2 ZD_Návrh kupní smlouvy 39.38 KB 24.05.2019 11:26:59
Příloha č. 3 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 51.34 KB 24.05.2019 11:26:59
Příloha č. 4 ZD_Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 107.87 KB 24.05.2019 11:26:59
Příloha č. 5 ZD_Vzor čestného prohlášení 93.41 KB 24.05.2019 11:26:59
Příloha č. 6 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.72 KB 24.05.2019 11:26:59


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9564755 137.84 KB 13.01.2020 10:25:58


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Libor Chrástecký 75548020 Zařazen Česká republika Ne 50 190,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Libor Chrástecký 75548020 50 190,00 bez DPH
- s DPH
50 190,00 bez DPH
- s DPH