Oprava fasády průčelí a nádvoří Slepičí trh 2 + vnější ochrana před bleskem
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava fasády průčelí a nádvoří Slepičí trh 2 + vnější ochrana před bleskem
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000648
Evidenční číslo VZ
VZ-2019-021-DRZ-ITS
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.05.2019 15:40:08
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem výběrového řízení je zhotovení stavebních prací „Oprava fasády průčelí a nádvoří Slepičí trh 2 + vnější ochrana před bleskem“, dle projektové dokumentace zpracované firmou AQUAPROJEKT CZ s.r.o., Ing. Petrem Pokorným, U domoviny 5, 669 02 Znojmo a Ing. Divišem, 671 31 Únanov č. 144.

Součástí plnění jsou práce i povinnosti vycházející z výkazů výměr, návrhu smlouvy o dílo, z podmínek plynoucích z vyjádření dotčených orgánů, ohlášení stavebního záměru, návrhem na restaurování kamenných prvků.

Během plnění zakázky bude zajištěn provoz a vstup do podzemí ze strany zhotovitele vč. všech bezpečnostních opatření. Harmonogram prací bude přizpůsoben případným akcím konaných ve vnitřních prostorách budovy (je třeba přizpůsobit výměnu/opravu oken). O tomto bude zhotovitel informován na koordinační schůzce před zahájením prací.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 658 527.45 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3472/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
24.05.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva o dílo 1.27 MB 29.05.2019 15:40:08
Dodatek č. 1 k SoD Slepičí trh 2 1.65 MB 17.09.2019 07:20:27


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
POZEMNÍ STAVBY s.r.o. 03935183 Zařazen 2 778 000,00 bez DPH 3 361 380,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
POZEMNÍ STAVBY s.r.o. 03935183 2019 2 778 000,00 bez DPH
3 361 380,00 s DPH
3 019 430,32 bez DPH
3 653 510,69 s DPH