PD - Pracovní lávky
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Pracovní lávky
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000703
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.06.2019 07:57:11
Lhůta pro podání nabídek
19.07.2019 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem je zpracování projektových dokumentací pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí pracovních lávek.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Daniel Duda
daniel.duda@dpo.cz
+420 606767947
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3943/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Daniel Duda
daniel.duda@dpo.cz
+420 606767947
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
zadávací dokumentace 2.68 MB 10.06.2019 07:57:11
Žádná starší verze
příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 22.05 KB 10.06.2019 07:57:11
Žádná starší verze
příloha č. 2 – Návrh Smlouvy o dílo 45.47 KB 10.06.2019 07:57:11
Žádná starší verze
příloha č. 3 – Rozsah předmětu plnění 103.33 KB 10.06.2019 07:57:11
Žádná starší verze
příloha č. 4 – Základní požadavky k zajištění BOZP 55.94 KB 10.06.2019 07:57:11
Žádná starší verze
příloha č. 5 - Minimální rozsah výkonu AD 97.66 KB 10.06.2019 07:57:11
Žádná starší verze
příloha č. 6 – Seznam referenčních zakázek 21.07 KB 10.06.2019 07:57:11
Žádná starší verze
příloha č. 7 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.79 KB 10.06.2019 07:57:11
Žádná starší verze
příloha č. 8 - Požadavky na elektronickou komunikaci 94.16 KB 10.06.2019 07:57:11
Žádná starší verze
upravený návrh smlouvy o dílo 45.45 KB 01.07.2019 10:50:10
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data