AUTORSKÝ DOZOR – Komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
AUTORSKÝ DOZOR – Komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000672
Evidenční číslo VZ
SD/2019/0013/150
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.06.2019 08:27:15
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je výkon autorského dozoru (dále jen AD) na akci: Komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín. Autorský dozor bude vykonáván od zahájení stavby, po celou dobu realizace stavby až do jejího úplného ukončení (kolaudace). Autorský dozor bude provádět osobně autor projektu, včetně zodpovědných projektantů jednotlivých profesí. Autorský dozor bude vykonáván v rámci pravidelných kontrolních dnů svolávaných TDS, na výzvu objednatele nebo TDS, případně na základě požadavků dodavatele stavby.
Druh zadávacího řízení
-
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
09.04.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA_H. arch projekt s.r.o._AUTORSKÝ DOZOR – Kina Svět 1.02 MB 27.06.2019 08:27:15


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
H.arch projekt s.r.o. 28262999 Zařazen 350 000,00 bez DPH 423 500,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
H.arch projekt s.r.o. 28262999 350 000,00 bez DPH
423 500,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
H.arch projekt s.r.o. 28262999 Termín ukončení plnění dne 26. 04. 2021. - bez DPH
- s DPH
350 000,00 bez DPH
423 500,00 s DPH