DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000675
Evidenční číslo VZ
Z2019-036464
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.07.2019 13:46:25
Lhůta pro podání nabídek
07.08.2019 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění je výroba měsíčníku Městského úřadu Hodonín „Hodonínské listy“, přičemž zadavatelem předpokládané první vydání bude vydání na měsíc prosinec č. 12/2019. Vyhotovení jednoho celobarevného vydání Hodonínských listů zahrnuje sazbu včetně grafické úpravy, pravopisnou a grafickou korekturu, tvorbu náhledů pro redakční radu, tisk, kompletaci, šití, balení. Předmětem plnění je rovněž doprava měsíčníku do místa stanoveného zadavatelem.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4368/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
04.10.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 164.36 KB 18.07.2019 13:46:25
Žádná starší verze
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 342.71 KB 18.07.2019 13:46:25
Žádná starší verze
Příloha č. 1_SMLOUVA O DÍLO - návrh 35.12 KB 18.07.2019 13:46:25
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SPECIFIKACE VYDÁNÍ HODONÍNSKÝCH LISTŮ 149.20 KB 18.07.2019 13:46:25
Žádná starší verze
Příloha č. 3_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 24.18 KB 18.07.2019 13:46:25
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí 139.58 KB 18.07.2019 13:46:25
Žádná starší verze
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 298.39 KB 18.07.2019 13:46:25
Žádná starší verze


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 109.17 KB 16.08.2019 13:36:32
Žádná starší verze
OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU_DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 137.56 KB 16.08.2019 13:36:52
Žádná starší verze
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 171.87 KB 16.08.2019 13:37:10
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 162.89 KB 16.10.2019 11:10:35
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO_AMAB PRESS GROUP, a.s._DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 3.18 MB 16.10.2019 11:10:17
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
TISKÁRNA LELKA 10576002 Zařazen - bez DPH 90 459,00 s DPH
PETR BRÁZDA 61414301 Zařazen - bez DPH 58 740,00 s DPH
SAMAB PRESS GROUP, a.s. 25524291 Zařazen - bez DPH 57 247,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SAMAB PRESS GROUP, a.s. 25524291 49 780,00 bez DPH
57 247,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH