Oprava tramvajové tratě na ul. Pavlovova
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava tramvajové tratě na ul. Pavlovova
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000730
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.08.2019 09:45:01
Lhůta pro podání nabídek
30.09.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Oprava tramvajové tratě na ul. Pavlovova v úseku zastávka Kpt. Vajdy – křižovatka Kpt. Vajdy“ v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací (dále také jen PD) a soupisem prací (výkazem výměr) vypracované Ing. Evou Hudečkovou, Proskovická 664/65, Ostrava –Výškovice,700 30, které tvoří přílohy zadávací dokumentace.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4769/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
29.10.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 675.65 KB 30.08.2019 09:45:01
Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 22.14 KB 30.08.2019 09:45:01
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo 217.59 KB 30.08.2019 09:45:01
Příloha č. 3 – Oceněný výkaz výměr 16.10 KB 30.08.2019 09:45:01
Příloha č. 4 – Základní požadavky k zajištění BOZP 54.90 KB 30.08.2019 09:45:01
Příloha č. 5 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.78 KB 30.08.2019 09:45:01
Příloha č. 6 – Seznam referenčních zakázek 37.59 KB 30.08.2019 09:45:01
Příloha č. 7 – Projektová dokumentace 6.99 MB 30.08.2019 09:45:01
Příloha č. 8 – Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.17 KB 30.08.2019 09:45:01


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
STRABAG Rail a.s. 25429949 Zařazen - bez DPH - s DPH
EUROVIA CS, a.s. 45274924 Zařazen - bez DPH - s DPH
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data