Pojištění majetku a odpovědnosti města Znojma a příspěvkových organizací
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Pojištění majetku a odpovědnosti města Znojma a příspěvkových organizací
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000669
Evidenční číslo VZ
Z2019-030511
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.09.2019 12:47:35
Lhůta pro podání nabídek
01.10.2019 14:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr pojistitele na pojištění movitého a nemovitého majetku a na pojištění odpovědnosti za újmu Města Znojmo a příspěvkových organizací. S vybraným účastníkem zadávacího řízení budou uzavřeny 2 pojistné smlouvy na dobu jednoho roku, pokrývající ve svém souhrnu celý předmět veřejné zakázky podle Specifikace pojistného krytí.
Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že veřejná zakázka není rozdělena na části dle § 101 zákona o veřejných zakázkách. Zájemci jsou tedy povinni podat nabídku pokrývající celý předmět veřejné zakázky.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Martin Šimek
ikis@ikis.cz
+420 539002898
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4789/summary
Kontaktní údaje
ikis, s.r.o.
Mgr. Markéta Šimková
ikis@ikis.cz
+420 539002898
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.10.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumetnace Zadávací dokumentace 313.28 KB 03.09.2019 12:47:35


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č.1 Vysvětlení ZD č.1 178.54 KB 10.09.2019 13:48:22


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva písemná zpráva zadavatele 92.11 KB 30.10.2019 13:31:44


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva Uzavřená smlouva 4.78 MB 30.10.2019 13:32:20


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 47116617 Zařazen Česká republika Ne 1 995 144,00 bez DPH
- s DPH
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 46973451 Zařazen Česká republika Ne 2 199 142,00 bez DPH
- s DPH
Pojišťovna VZP, a.s. 27116913 Zařazen Česká republika Ne 2 013 716,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 47116617 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH