Koupaliště Mramotice – skluzavka pro nejmenší děti
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Koupaliště Mramotice – skluzavka pro nejmenší děti
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000670
Evidenční číslo VZ
VZ2019-043-MOL-ITS
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.09.2019 11:22:40
Lhůta pro podání nabídek
23.09.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž skluzavky určené pro nejmenší děti ve věku 0-4 roky na koupališti v Mramoticích (např. ve tvaru zvířete). Skluzavka bude umístěná na dně nejmenšího bazénu a napojena na vodu. Bazén nemá zajištěný odtok, bližší popis viz situace v příloze č. 4.

Součástí dodávky bude:
1. Zpracování prováděcí projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Návrh a vybudování technologie cirkulace bazénové vody pro zajištění oplachu skluzavky (vodoinstalace, elektroinstalace, …). Umístění viz situace v příloze č. 4.
3. Zajištění nutných souhlasů dotčených orgánů státní správy (KHS, …)

Skluzavka musí být opatřena potřebnou certifikací a musí splňovat veškeré dotčené předpisy a normy odpovídající účelu využití a umís-tění.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
300 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4833/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.69 KB 06.09.2019 11:22:40
Žádná starší verze
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 06.09.2019 11:22:40
Žádná starší verze
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD 62.49 KB 06.09.2019 11:22:40
Žádná starší verze
Př.4_Dokumentace 420.29 KB 06.09.2019 11:22:40
Žádná starší verze
Př.5_JOSEPHINE_Návod účastníka 949.02 KB 06.09.2019 11:22:40
Žádná starší verze
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 06.09.2019 11:22:40
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídky 269.81 KB 06.09.2019 11:22:40
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data