VYBUDOVÁNÍ VSTUPU DO ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NA CESTMISTROVSTVÍ LIBEREC
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
VYBUDOVÁNÍ VSTUPU DO ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NA CESTMISTROVSTVÍ LIBEREC
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000015
Evidenční číslo VZ
P18V00000036
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.09.2019 16:46:40
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího ve vybourání stávajícího schodiště před administrativní budovou a vybudování nového vstupu včetně úprav dle výkresové dokumentace na středisku Liberec na adrese České mládeže 1247/30, 460 06 Liberec 6 (GPS souřadnice budovy - 50°44'45.017"N, 15°3'4.867"E).

V rámci díla dojde k vybourání stávajících schodišťových stupňů vedoucích do administrativní budovy cestmistrovství, odvozu a likvidaci vybourané suti okolo administrativní budovy, vybudování nových schodišťových stupňů, dodávce a montáži nového žebříku na střechu, dodávce a montáži zábradlí na schodišti včetně krycí stříšky nad vstupem, úpravě vstupní prosklené stěny a dalším pracem dle projektové dokumentace s ekologickou likvidací vybouraného materiálu.

Záruka na dílo (provedené práce i použitý materiál) bude nejméně 36 měsíců od předání díla.

Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v této Výzvě, zejména v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 2 Výzvy, a závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Výzvy.

Rozsah stavebních prací je stanoven soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 závazného návrhu Smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/profile/silnice-lk-a-s
Kontaktní údaje
Ing. Denis Tomáš
Telefon: 736633883
E-mail: denis.tomas@silnicelk.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
05.09.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 800.54 KB 12.09.2019 16:46:40


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 8.08 MB 12.09.2019 16:46:40


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ANDÍLEK s.r.o. 27260488 Zařazen 498 166,39 bez DPH - s DPH
EVOSA SPOL. S R.O 18384501 Zařazen 546 798,28 bez DPH - s DPH
Roman Novotný 01817191 Zařazen 593 099,02 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ANDÍLEK s.r.o. 27260488 2019 498 166,39 bez DPH
- s DPH
498 166,39 bez DPH
- s DPH