Transparentní řízení města Uherský Brod - Dodávka technologií a HW vybavení pro zajištění bezpečnosti a provoz centralizovaného řešení
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Transparentní řízení města Uherský Brod - Dodávka technologií a HW vybavení pro zajištění bezpečnosti a provoz centralizovaného řešení
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000693
Evidenční číslo VZ
Z2019-033259
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.09.2019 10:40:05
Lhůta pro podání nabídek
24.10.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačních technologií pro rozvoj stávajících informačních technologií pro výkon služeb zajišťovaných MěÚ Uherský Brod, jeho příspěvkovými organizacemi a obcemi správního území ORP a jejich další koncepční rozvoj. Hlavním cílem projektu je modernizovat území veřejnou správu prostřednictvím rozvoje informačních technologií, zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy a snížit administrativní zátěž pro občany, instituce a veřejný sektor.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
1 957 572.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika

Ing. Vladimír Jochim
vladimir.jochim@ub.cz
+420 572 805 131
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5007/summary
Kontaktní údaje
Příkazník:
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
mciservis@mciservis.eu
+420 573 034 265
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2.39 MB 26.09.2019 10:40:05
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data