ARCHITEKT MĚSTA HODONÍNA
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ARCHITEKT MĚSTA HODONÍNA
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000685
Evidenční číslo VZ
180/ID233/2019
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.09.2019 14:06:46
Lhůta pro podání nabídek
31.10.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Město Hodonín si Vás tímto dovoluje požádat o podání nabídky pro veřejnou zakázku ARCHITEKT MĚSTA HODONÍNA.

Jedná se o dvoukolové výběrové řízení (VŘ) na pozici architekta města Hodonína. Pozice architekta bude vykonávána na základě smlouvy uzavřené ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní náplní je konzultační a poradenská činnost v oblastech územního plánování, architektury, urbanismu, životního prostředí a památkové péče pro potřeby města Hodonína, která zahrnuje i konzultace pro občany, investory a developery. Dále se bude jednat o zastupování města jako účastníka správních řízení, zejména v oblastech územního plánování, architektury a urbanismu, dle pokynů města, na základě udělené plné moci.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Listinně i elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz nebo v listinné podobě v zalepené obálce s názvem „Architekt města Hodonína – neotvírat“, osobně na podatelně Městského úřadu Hodonín, adresa Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín nebo poštou na stejnou adresu. Okamžikem doručení se rozumí okamžik dodání zadavateli, kdy o tomto bude učiněn záznam na obálce zaslané zájemcem.
Kontaktní údaje
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
Telefon: 518316454
E-mail: sebestova.eliska@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
23.01.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva + Zadávací podmínky_ARCHITEKT MĚSTA HODONÍNA 709.26 KB 26.09.2019 14:06:46
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_ARCHITEKT MĚSTA HODONÍNA 94.15 KB 27.11.2019 15:49:17
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva_Architekt města Hodonína 2.43 MB 23.01.2020 14:26:18
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Ing. arch. Regína Kubrická 61749478 Zařazen - bez DPH - s DPH
Ing. arch. Ondřej Stolařík 01617494 Zařazen - bez DPH - s DPH
Ing. arch. David Vašíček 87718685 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Ing. arch. Ondřej Stolařík 01617494