ARCHITEKT MĚSTA HODONÍNA
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ARCHITEKT MĚSTA HODONÍNA
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000685
Evidenční číslo VZ
180/ID233/2019
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.09.2019 14:06:46
Lhůta pro podání nabídek
31.10.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Město Hodonín si Vás tímto dovoluje požádat o podání nabídky pro veřejnou zakázku ARCHITEKT MĚSTA HODONÍNA.

Jedná se o dvoukolové výběrové řízení (VŘ) na pozici architekta města Hodonína. Pozice architekta bude vykonávána na základě smlouvy uzavřené ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní náplní je konzultační a poradenská činnost v oblastech územního plánování, architektury, urbanismu, životního prostředí a památkové péče pro potřeby města Hodonína, která zahrnuje i konzultace pro občany, investory a developery. Dále se bude jednat o zastupování města jako účastníka správních řízení, zejména v oblastech územního plánování, architektury a urbanismu, dle pokynů města, na základě udělené plné moci.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Listinně i elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz nebo v listinné podobě v zalepené obálce s názvem „Architekt města Hodonína – neotvírat“, osobně na podatelně Městského úřadu Hodonín, adresa Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín nebo poštou na stejnou adresu. Okamžikem doručení se rozumí okamžik dodání zadavateli, kdy o tomto bude učiněn záznam na obálce zaslané zájemcem.
Kontaktní údaje
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
Telefon: 518316454
E-mail: sebestova.eliska@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva + Zadávací podmínky_ARCHITEKT MĚSTA HODONÍNA 709.26 KB 26.09.2019 14:06:46
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data