Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000634
Evidenční číslo VZ
Z2019-033869
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.09.2019 07:59:00
Lhůta pro podání nabídek
01.11.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je odběr a zpracování odvodněného hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě – Přívoze v průběhu období od 1. 1. 2020 (případně od data uzavření smlouvy, dojde-li k němu později) až do 31. 12. 2022.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Nádražní 28/3114
729 71, Ostrava - Moravské Ostrava
Česká republika

Jakub Rosypal
rosypal.jakub@ovak.cz
+420 597475113
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4937/summary
Kontaktní údaje
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Nádražní 28/3114
729 71, Ostrava - Moravské Ostrava
Česká republika

Jakub Rosypal
rosypal.jakub@ovak.cz
+420 597475113
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
IČO
45193673
DIČ
CZ45193673
Poštovní adresa
Nádražní 3114/28
702 00, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-036492
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/45193673

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 5.35 MB 30.09.2019 07:59:00
Příloha č. 1 Čestné prohlášení 32.51 KB 30.09.2019 07:59:00
Příloha č. 2 Vzor smlouvy 191.82 KB 30.09.2019 07:59:00
Příloha č. 3 Požadavky na elektronickou komunikaci 26.76 KB 30.09.2019 07:59:00


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 15.10.2019 518.38 KB 16.10.2019 12:47:33
Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 16.10.2019 394.05 KB 16.10.2019 12:48:06


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 572.35 KB 03.01.2020 09:30:21


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data