Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000634
Evidenční číslo VZ
Z2019-033869
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.09.2019 07:59:00
Lhůta pro podání nabídek
01.11.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je odběr a zpracování odvodněného hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě – Přívoze v průběhu období od 1. 1. 2020 (případně od data uzavření smlouvy, dojde-li k němu později) až do 31. 12. 2022.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Nádražní 28/3114
729 71, Ostrava - Moravské Ostrava
Česká republika

Jakub Rosypal
rosypal.jakub@ovak.cz
+420 597475113
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4937/summary
Kontaktní údaje
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Nádražní 28/3114
729 71, Ostrava - Moravské Ostrava
Česká republika

Jakub Rosypal
rosypal.jakub@ovak.cz
+420 597475113
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
IČO
45193673
DIČ
CZ45193673
Poštovní adresa
Nádražní 3114/28
702 00, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-036492
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/45193673

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 5.35 MB 30.09.2019 07:59:00
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Čestné prohlášení 32.51 KB 30.09.2019 07:59:00
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Vzor smlouvy 191.82 KB 30.09.2019 07:59:00
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Požadavky na elektronickou komunikaci 26.76 KB 30.09.2019 07:59:00
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 15.10.2019 518.38 KB 16.10.2019 12:47:33
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 16.10.2019 394.05 KB 16.10.2019 12:48:06
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 572.35 KB 03.01.2020 09:30:21
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data