VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY V BYTOVÉM DOMĚ KRYLOVA 539_7
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY V BYTOVÉM DOMĚ KRYLOVA 539_7
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000004
Evidenční číslo VZ
VZ/SNMZ/II/21/2019
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.09.2019 14:37:29
Lhůta pro podání nabídek
15.10.2019 10:15:00
Stručný popis předmětu
výměna stávající rozvodů vody TÚV, SV a cirkulace
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
66902, Znojmo
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/promoter/tender/5067/
Kontaktní údaje
Dagmar Dokulilová
Telefon: 733648194
E-mail: dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
25.10.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
krycí list příloha č.1 21.37 KB 27.09.2019 14:37:29
čestné prohlášení příloha č.2 25.03 KB 27.09.2019 14:37:29
výzva výzva k podání nabídky 1.01 MB 27.09.2019 14:59:53
Verze 1 výzva k podání nabídky 15.43 KB 27.09.2019 14:37:29
smlouva o dílo návrh smlouvy o dílo 34.66 KB 27.09.2019 14:37:29
Položkový rozpočet výkaz výměr 70.92 KB 27.09.2019 14:59:25
Verze 1 výkaz výměr 70.92 KB 27.09.2019 14:37:29
Verze 2 výkaz výměr 1.01 MB 27.09.2019 14:56:38


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
smlouva o dílo smlouva o dílo 3.95 MB 27.11.2019 12:38:38


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. 27755541 Zařazen Česká republika Ne 202 000,00 bez DPH
232 300,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data