Výstavba vodovodní sítě v Sovadině
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Výstavba vodovodní sítě v Sovadině
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000041
Evidenční číslo VZ
2019/2
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.10.2019 10:30:53
Lhůta pro podání nabídek
18.10.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby, která je přílohou č. 4 ZD (bližší specifikace viz také ustanovení bodu 3.2.1 ZD). Předmět veřejné zakázky spočívá ve výstavbě vodovodní sítě v místní části Sovadina, včetně výstavby odboček vodovodních přípojek. Zásobování vodou místní části Sovadina bude řešeno napojením na vodovodní řad v sousední obci Blazice. Stavba bude umožňovat napojení všech objektů s číslem popisným v místní části Sovadina na vodovodní řad. Cílem realizace veřejné zakázky je zabezpečení dodávky pitné vody na území místní části Sovadina v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
QUANTUM CZ s.r.o.
Sokolská 1268
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika

Mgr. Radka Zátková
radka.zatkova@quantumcz.com
+420 721 565 006
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5078/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Radka Zátková
radka.zatkova@quantumcz.com
+420 721 565 006
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace 769.07 KB 01.10.2019 10:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 1 - Soupis prací s výkazem výměr 397.98 KB 01.10.2019 10:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů 35.00 KB 01.10.2019 10:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo 81.57 KB 01.10.2019 10:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Dokumentace pro provedení stavby 6.16 MB 01.10.2019 10:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Údaje o formě spolupráce 37.00 KB 01.10.2019 10:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Krycí list 35.50 KB 01.10.2019 10:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - Čestné prohlášení - základní způsobilost 41.00 KB 01.10.2019 10:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 8 - Čestné prohlášení - profesní způsobilost 45.50 KB 01.10.2019 10:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 9 - Čestné prohlášení - technická kvalifikace 81.50 KB 01.10.2019 10:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 10 - Požadavky na el. komunikaci 390.35 KB 01.10.2019 10:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 11 - Stavební povolení 330.23 KB 01.10.2019 10:30:53
Žádná starší verze


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 392.19 KB 31.10.2019 10:39:07
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 7.43 MB 24.12.2019 00:01:34
Žádná starší verze
Soupis prací 1.61 MB 24.12.2019 00:02:06
Žádná starší verze
Položkový rozpočet 12.18 MB 24.12.2019 00:02:52
Žádná starší verze
Písemná zpráva zadavatele 356.89 KB 24.12.2019 00:26:28
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
POHL cz, a.s. 25606468 Zařazen - bez DPH - s DPH
TALPA - RPF, s.r.o. 64615391 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
TALPA - RPF, s.r.o. 64615391