VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY V BYTOVÝCH DOMECH VĚTRNÁ 543 - 549
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY V BYTOVÝCH DOMECH VĚTRNÁ 543 - 549
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000007
Evidenční číslo VZ
VZ/SNMZ/II/19/2019
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.10.2019 12:56:56
Lhůta pro podání nabídek
18.10.2019 10:15:00
Stručný popis předmětu
výměna stávajících rozvodů vody TÚV, SV a cirkulace
V případě zájmu o účast ve veřejné aukci prosím o zaslání žádosti na email dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
Upozorňujeme, že se jedná se o výkaz výměr na jednu stoupačku, celkem se tedy jedná o čtrnáct stoupaček.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
66902, Znojmo
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/promoter/tender/5135/
Kontaktní údaje
Dagmar Dokulilová
Telefon: 733648194
E-mail: dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
31.10.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
krycí list Krycí list 21.33 KB 04.10.2019 12:56:56
výzva Výzva k podání nabídky 1.01 MB 04.10.2019 12:56:56
Položkový rozpočet výkaz výměr 68.39 KB 04.10.2019 12:56:56
smlouva o dílo návrh smlouvy o dílo 34.60 KB 04.10.2019 12:56:56
čestné prohlášení čestné prohlášení 24.90 KB 04.10.2019 12:56:56
technická specifikace specifikace položek 13.49 KB 04.10.2019 14:41:40


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
smlouva o dílo smlouva o dílo 4.73 MB 27.11.2019 12:48:30


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Profiteam topení -voda-plyn s.r.o. 28287967 Zařazen Česká republika Ne 239 273,00 bez DPH
275 164,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data