VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY V BYTOVÝCH DOMECH VĚTRNÁ 543 - 549
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY V BYTOVÝCH DOMECH VĚTRNÁ 543 - 549
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000007
Evidenční číslo VZ
VZ/SNMZ/II/19/2019
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.10.2019 12:56:56
Lhůta pro podání nabídek
18.10.2019 10:15:00
Stručný popis předmětu
výměna stávajících rozvodů vody TÚV, SV a cirkulace
V případě zájmu o účast ve veřejné aukci prosím o zaslání žádosti na email dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
Upozorňujeme, že se jedná se o výkaz výměr na jednu stoupačku, celkem se tedy jedná o čtrnáct stoupaček.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
66902, Znojmo
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/promoter/tender/5135/
Kontaktní údaje
Dagmar Dokulilová
Telefon: 733648194
E-mail: dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
krycí list Krycí list 21.33 KB 04.10.2019 12:56:56
Žádná starší verze
výzva Výzva k podání nabídky 1.01 MB 04.10.2019 12:56:56
Žádná starší verze
Položkový rozpočet výkaz výměr 68.39 KB 04.10.2019 12:56:56
Žádná starší verze
smlouva o dílo návrh smlouvy o dílo 34.60 KB 04.10.2019 12:56:56
Žádná starší verze
čestné prohlášení čestné prohlášení 24.90 KB 04.10.2019 12:56:56
Žádná starší verze
technická specifikace specifikace položek 13.49 KB 04.10.2019 14:41:40
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data