Výběr dodavatele pro úpravy kolejových vozidel řady Bdmtee
DPOV, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výběr dodavatele pro úpravy kolejových vozidel řady Bdmtee
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000001
Evidenční číslo VZ
Z2019-035429
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.10.2019 20:58:20
Lhůta pro podání nabídek
29.11.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky jsou úpravy vozidel řady Bdmtee. Zadavatel předpokládá revitalizaci kolejových vozidel a to v rozsahu celkového max. požadovaného počtu 47 vozidel. Součástí předmětu plnění Veřejné zakázky je rovněž zpracování projektu konstrukčních úprav.
Místem plnění veřejných zakázek bude Oblastní centrum údržby Střed ČD, a.s. Středisko údržby Česká Třebová a PSO Nymburk.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
358 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52, Přerov
Česká republika

Ilona Zatloukalová
zatloukalova@dpov.cd.cz
+420 724203346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5196/summary
Kontaktní údaje
DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52, Přerov
Česká republika

Ilona Zatloukalová
zatloukalova@dpov.cd.cz
+420 724203346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
01.01.2020

Zadavatel

Název zadavatele
DPOV, a.s.
IČO
27786331
DIČ
CZ27786331
Poštovní adresa
Husova 635/1b
750 02, Přerov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-035121
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27786331

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací podmínky 1.36 MB 11.10.2019 20:58:20


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace 319.84 KB 23.10.2019 10:57:29
Vysvětlení zadávací dokumentace 143.18 KB 05.11.2019 15:52:57
Vysvětlení zadávací dokumentace 277.46 KB 08.11.2019 14:21:55
Vysvětlení zadávací dokumentace 274.22 KB 27.11.2019 16:29:45


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 208.30 KB 30.01.2020 15:21:28


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 33.95 KB 02.06.2021 12:12:10


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data