Opce – Úpravy topných větví
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Opce – Úpravy topných větví
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000735
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.10.2019 11:29:45
Lhůta pro podání nabídek
31.10.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem tohoto dodatku je rozšíření rozsahu předmětu plnění v souladu s čl. III. odst. 1. smlouvy o dodání a montáž nového rozvodu hydrantové sítě.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách Výzvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5279/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
03.12.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k jednání o využití práva na nové dodávky či stavební práce (opčního práva) 682.04 KB 18.10.2019 11:29:45
Žádná starší verze
Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 21.92 KB 18.10.2019 11:29:45
Žádná starší verze
Příloha č. 2 – Návrh Dodatku č. 2 vč. přílohy 38.34 KB 18.10.2019 11:29:45
Žádná starší verze
Příloha č. 3 – Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.00 KB 18.10.2019 11:29:45
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatek č. 2 229.16 KB 23.03.2020 16:53:24
Žádná starší verze
Příloha dodatku č. 2 - soupis prací 461.43 KB 23.03.2020 16:54:01
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
INSTOP, spol. s r.o. 46994955 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
INSTOP, spol. s r.o. 46994955 2019 402 305,80 bez DPH
- s DPH
402 305,80 bez DPH
- s DPH