REGENERACE SÍDLIŠTĚ JIHOVÝCHOD HODONÍN PRO ROK 2019 – 17. ETAPA
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
REGENERACE SÍDLIŠTĚ JIHOVÝCHOD HODONÍN PRO ROK 2019 – 17. ETAPA
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000687
Evidenční číslo VZ
150/ENJO/ID4556/2019
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.10.2019 11:01:46
Lhůta pro podání nabídek
15.11.2019 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Regenerace sídliště Jihovýchod Hodonín pro rok 2019 – 17. etapa“ jsou dvě dílčí plnění:
A) Ulice Očovská, Hodonín
revitalizace a úprava místní komunikace na ulici Očovská, včetně chodníků, zpevněných a nezpevněných ploch, veřejného osvětlení, náhradní výsadby vč. následné péče a úprava navazující plochy
B) Hodonín, ZŠ Očovská – schodiště, plocha a rampa před vstupem do ZŠ
revitalizace a úprava vstupního schodiště před ZŠ Očovská v Hodoníně

Dodavatel je oprávněn podat svou nabídku pouze na celý předmět plnění této VZ „Regenerace sídliště Jihovýchod Hodonín pro rok 2019 – 17. etapa“, tzn. na obě dílčí plnění VZ.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- Projektovými dokumentacemi (Příloha č. 1 této ZD) zpracovanými společností PP projekt Hodonín s.r.o., 696 67 Radějov 269, zodpovědný projektant Ing. Radomír Prokeš, zak.č. 1012/2019 z 04/2019 a zak.č. 1047/2019 z 10/2019.
- Výkazem výměr (Soupisem prací, dodávek a služeb, Příloha č. 2 této ZD)
- Obchodními podmínkami – návrhem Smlouvy o dílo (Příloha č. 3 této ZD)

Poznámka: Po ukončení realizačních prací, bude probíhat následná péče výsadby, která v rámci realizace VZ bude po dobu 5 let. Požadavky na následnou péči výsadby jsou upraveny v obchodních podmínkách.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
17 012 907.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4556/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_REGENERACE SÍDLIŠTĚ JIHOVÝCHOD HODONÍN PRO ROK 2019–17.ETAPA 168.88 KB 30.10.2019 11:01:46
Žádná starší verze
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_REGENERACE SÍDLIŠTĚ JIHOVÝCHOD HODONÍN PRO ROK 2019–17.ETAPA 392.13 KB 30.10.2019 11:01:46
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 27.82 MB 30.10.2019 11:01:46
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVAK A SLUŽEB 950.34 KB 30.10.2019 11:01:46
Žádná starší verze
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 232.50 KB 30.10.2019 11:01:46
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 24.25 KB 30.10.2019 11:01:46
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí 139.74 KB 30.10.2019 11:01:46
Žádná starší verze
Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění odborné způsobilosti 73.50 KB 30.10.2019 11:01:46
Žádná starší verze
Příloha č. 7_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 44.17 KB 30.10.2019 11:01:46
Žádná starší verze
Příloha č. 8_Požadavky na elektronickou komunikaci 161.10 KB 30.10.2019 11:01:46
Žádná starší verze
Příloha č. 9_INFORMAČNÍ TABULE STAVBY - BANER 1.51 MB 30.10.2019 11:01:46
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_REGENERACE SÍDLIŠTĚ JIHOVÝCHOD HODONÍN PRO ROK 2019–17.ETAPA 161.27 KB 11.11.2019 09:19:50
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data