REGENERACE SÍDLIŠTĚ JIHOVÝCHOD HODONÍN PRO ROK 2019 – 17. ETAPA
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
REGENERACE SÍDLIŠTĚ JIHOVÝCHOD HODONÍN PRO ROK 2019 – 17. ETAPA
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000687
Evidenční číslo VZ
Z2019-043681
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.10.2019 11:01:46
Lhůta pro podání nabídek
15.11.2019 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Regenerace sídliště Jihovýchod Hodonín pro rok 2019 – 17. etapa“ jsou dvě dílčí plnění:
A) Ulice Očovská, Hodonín
revitalizace a úprava místní komunikace na ulici Očovská, včetně chodníků, zpevněných a nezpevněných ploch, veřejného osvětlení, náhradní výsadby vč. následné péče a úprava navazující plochy
B) Hodonín, ZŠ Očovská – schodiště, plocha a rampa před vstupem do ZŠ
revitalizace a úprava vstupního schodiště před ZŠ Očovská v Hodoníně

Dodavatel je oprávněn podat svou nabídku pouze na celý předmět plnění této VZ „Regenerace sídliště Jihovýchod Hodonín pro rok 2019 – 17. etapa“, tzn. na obě dílčí plnění VZ.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- Projektovými dokumentacemi (Příloha č. 1 této ZD) zpracovanými společností PP projekt Hodonín s.r.o., 696 67 Radějov 269, zodpovědný projektant Ing. Radomír Prokeš, zak.č. 1012/2019 z 04/2019 a zak.č. 1047/2019 z 10/2019.
- Výkazem výměr (Soupisem prací, dodávek a služeb, Příloha č. 2 této ZD)
- Obchodními podmínkami – návrhem Smlouvy o dílo (Příloha č. 3 této ZD)

Poznámka: Po ukončení realizačních prací, bude probíhat následná péče výsadby, která v rámci realizace VZ bude po dobu 5 let. Požadavky na následnou péči výsadby jsou upraveny v obchodních podmínkách.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
17 012 907.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4556/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
06.12.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_REGENERACE SÍDLIŠTĚ JIHOVÝCHOD HODONÍN PRO ROK 2019–17.ETAPA 168.88 KB 30.10.2019 11:01:46
Žádná starší verze
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_REGENERACE SÍDLIŠTĚ JIHOVÝCHOD HODONÍN PRO ROK 2019–17.ETAPA 392.13 KB 30.10.2019 11:01:46
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 27.82 MB 30.10.2019 11:01:46
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVAK A SLUŽEB 950.34 KB 30.10.2019 11:01:46
Žádná starší verze
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 232.50 KB 30.10.2019 11:01:46
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 24.25 KB 30.10.2019 11:01:46
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí 139.74 KB 30.10.2019 11:01:46
Žádná starší verze
Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění odborné způsobilosti 73.50 KB 30.10.2019 11:01:46
Žádná starší verze
Příloha č. 7_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 44.17 KB 30.10.2019 11:01:46
Žádná starší verze
Příloha č. 8_Požadavky na elektronickou komunikaci 161.10 KB 30.10.2019 11:01:46
Žádná starší verze
Příloha č. 9_INFORMAČNÍ TABULE STAVBY - BANER 1.51 MB 30.10.2019 11:01:46
Žádná starší verze


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_REGENERACE SÍDLIŠTĚ JIHOVÝCHOD HODONÍN PRO ROK 2019 – 17. ETAPA 114.34 KB 20.11.2019 09:37:21
Žádná starší verze
OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU_REGENERACE SÍDLIŠTĚ JIHOVÝCHOD HODONÍN PRO ROK 2019 – 17. ETAPA 150.36 KB 20.11.2019 09:37:41
Žádná starší verze
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_REGENERACE SÍDLIŠTĚ JIHOVÝCHOD HODONÍN PRO ROK 2019 – 17. ETAPA 204.64 KB 20.11.2019 09:37:58
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_REGENERACE SÍDLIŠTĚ JIHOVÝCHOD HODONÍN PRO ROK 2019 – 17. ETAPA 183.34 KB 06.12.2019 12:29:44
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO@_SWIETELSKY stavební s.r.o._REGENERACE SÍDLIŠTĚ JIHOVÝCHOD HODONÍN PRO ROK 2019–17.ETAPA 49.51 MB 06.12.2019 12:30:17
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_REGENERACE SÍDLIŠTĚ JIHOVÝCHOD HODONÍN PRO ROK 2019–17.ETAPA 161.27 KB 11.11.2019 09:19:50
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
M - SILNICE a.s. 42196868 Zařazen - bez DPH 19 965 970,42 s DPH
SILNICE.CZ s. r. o. 26792711 Zařazen - bez DPH 19 831 299,72 s DPH
STRABAG a.s. 60838744 Zařazen - bez DPH 19 600 917,00 s DPH
SWIETELSKY stavební s r.o., odštěpný závod dopravní stavby MORAVA 48035599 Zařazen - bez DPH 17 905 599,58 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SWIETELSKY stavební s r.o., odštěpný závod dopravní stavby MORAVA 48035599 14 798 016,18 bez DPH
17 905 599,58 s DPH
- bez DPH
- s DPH