Certifikace dle normy ČSN 01 0391:2013
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Certifikace dle normy ČSN 01 0391:2013
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000682
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.11.2019 11:30:38
Lhůta pro podání nabídek
18.11.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Certifikace dle normy ČSN 01 0391:2013 pro výkon státní správy a samosprávy města Znojma. Detailní popis předmětu plnění (postup certifikace) je uveden v příloze č. 1 této výzvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
134 300.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Bc. Irena Fučíková
irena.fucikova@muznojmo.cz
+420 603150134
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5495/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Bc. Irena Fučíková
irena.fucikova@muznojmo.cz
+420 603150134
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
18.11.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva Výzva k podání nabídek 2.67 MB 05.11.2019 11:30:38
Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění 61.43 KB 05.11.2019 11:30:38
Návrh smlouvy Smlouva o realizaci zakázky Certifikace 146.50 KB 05.11.2019 11:30:38
Krycí list Krycí list 21.67 KB 05.11.2019 11:30:38
Seznam významných zakázek Seznam významných zakázek 171.00 KB 05.11.2019 11:30:38
Čestné prohlášení Čestné prohlášení 1.45 MB 05.11.2019 11:30:38


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zrušení zadávacího řízení 611.67 KB 18.11.2019 15:29:07


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data