Certifikace dle normy ČSN 01 0391:2013
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Certifikace dle normy ČSN 01 0391:2013
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000682
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.11.2019 11:30:38
Lhůta pro podání nabídek
18.11.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Certifikace dle normy ČSN 01 0391:2013 pro výkon státní správy a samosprávy města Znojma. Detailní popis předmětu plnění (postup certifikace) je uveden v příloze č. 1 této výzvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
134 300.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Bc. Irena Fučíková
irena.fucikova@muznojmo.cz
+420 603150134
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5495/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Bc. Irena Fučíková
irena.fucikova@muznojmo.cz
+420 603150134
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
18.11.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva Výzva k podání nabídek 2.67 MB 05.11.2019 11:30:38
Žádná starší verze
Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění 61.43 KB 05.11.2019 11:30:38
Žádná starší verze
Návrh smlouvy Smlouva o realizaci zakázky Certifikace 146.50 KB 05.11.2019 11:30:38
Žádná starší verze
Krycí list Krycí list 21.67 KB 05.11.2019 11:30:38
Žádná starší verze
Seznam významných zakázek Seznam významných zakázek 171.00 KB 05.11.2019 11:30:38
Žádná starší verze
Čestné prohlášení Čestné prohlášení 1.45 MB 05.11.2019 11:30:38
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zrušení zadávacího řízení 611.67 KB 18.11.2019 15:29:07
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data