Správce stavby pro akci „Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov – Cimbál"
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Správce stavby pro akci „Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov – Cimbál"
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000663
Evidenční číslo VZ
63/2019
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.11.2019 13:03:40
Lhůta pro podání nabídek
06.12.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb správce stavby pro investiční akci dle standardů FIDIC Yellow Book „Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov – Cimbál“ (dále jen "Dílo") zahrnující následující služby:
- výkon kompletní činnosti správce stavby dle Smlouvy o poskytování služeb správce stavby (příloha č. 2 ZD) v průběhu přípravy a realizace Díla a zajištění řádného dokončení a převzetí Díla podle FIDIC Yellow Book,
- poskytování podpory zadavateli v záruční době Díla.
Podklady k probíhajícímu zadávacímu řízení na zhotovitele Díla jsou dostupné na profilu zadavatele viz https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/1579.
Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), bude jako správce stavby zadavateli poskytovat služby při realizaci Díla v souladu se Smluvními podmínkami pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu, 1. vydání, 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) v roce 2015, které jsou součástí Smlouvy o Dílo.
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně popsán v přílohách zadávací dokumentace, především pak v příloze č. 2.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5625/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
19.12.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 27.24 KB 18.11.2019 13:03:40
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Smlouva 218.00 KB 18.11.2019 13:03:40
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ČP kvalifikace 35.15 KB 18.11.2019 13:03:40
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Významné služby 38.40 KB 18.11.2019 13:03:40
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů 18.58 KB 18.11.2019 13:03:40
Žádná starší verze
Příloha č. 6a Délka praxe 24.26 KB 18.11.2019 13:03:40
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Elektronická komunikace 46.35 KB 18.11.2019 13:03:40
Žádná starší verze
Výzva a ZD 85.39 KB 18.11.2019 13:03:40
Žádná starší verze
Příloha č. 6b Rekapitulace ceny 15.00 KB 18.11.2019 13:03:40
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 75.64 KB 10.01.2020 10:21:53
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data