Správce stavby pro akci „Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov – Cimbál"
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Správce stavby pro akci „Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov – Cimbál"
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000663
Evidenční číslo VZ
63/2019
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.11.2019 13:03:40
Lhůta pro podání nabídek
06.12.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb správce stavby pro investiční akci dle standardů FIDIC Yellow Book „Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov – Cimbál“ (dále jen "Dílo") zahrnující následující služby:
- výkon kompletní činnosti správce stavby dle Smlouvy o poskytování služeb správce stavby (příloha č. 2 ZD) v průběhu přípravy a realizace Díla a zajištění řádného dokončení a převzetí Díla podle FIDIC Yellow Book,
- poskytování podpory zadavateli v záruční době Díla.
Podklady k probíhajícímu zadávacímu řízení na zhotovitele Díla jsou dostupné na profilu zadavatele viz https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/1579.
Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), bude jako správce stavby zadavateli poskytovat služby při realizaci Díla v souladu se Smluvními podmínkami pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu, 1. vydání, 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) v roce 2015, které jsou součástí Smlouvy o Dílo.
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně popsán v přílohách zadávací dokumentace, především pak v příloze č. 2.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5625/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
19.12.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 27.24 KB 18.11.2019 13:03:40
Příloha č. 2 Smlouva 218.00 KB 18.11.2019 13:03:40
Příloha č. 3 ČP kvalifikace 35.15 KB 18.11.2019 13:03:40
Příloha č. 4 Významné služby 38.40 KB 18.11.2019 13:03:40
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů 18.58 KB 18.11.2019 13:03:40
Příloha č. 6a Délka praxe 24.26 KB 18.11.2019 13:03:40
Příloha č. 7 Elektronická komunikace 46.35 KB 18.11.2019 13:03:40
Výzva a ZD 85.39 KB 18.11.2019 13:03:40
Příloha č. 6b Rekapitulace ceny 15.00 KB 18.11.2019 13:03:40


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 75.64 KB 10.01.2020 10:21:53


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data