Nákup kancelářských, mycích, čistících a hygienických prostředků pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup kancelářských, mycích, čistících a hygienických prostředků pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000669
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.11.2019 12:05:35
Lhůta pro podání nabídek
03.12.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských, mycích, čisticích a hygienických prostředků pro všechna pracoviště ÚMOb Slezská Ostrava pro rok 2020.

Zboží bude odebíráno formou náhradního plnění dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Cena včetně a bez DPH bude obsahovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží na místo určení.

Cena bude zpracována dle sortimentu zboží, a to v množství kusů, balení nebo listů. U jednotlivých výrobků musí být uvedena současně cena jednoho kusu (pro možnost kontroly dodržení cen při dílčích dodávkách v průběhu roku).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
700 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Ing. Jarmila Pytlíková
Telefon: 599410424
E-mail: jpytlikova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
18.12.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 53.50 KB 22.11.2019 12:05:35
Příloha č. 2 - Kupní smlouva 655.38 KB 22.11.2019 12:05:35
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 585.24 KB 22.11.2019 12:05:35
Příloha č. 4 - Profesní způsobilost 46.50 KB 22.11.2019 12:05:35
Příloha č. 5 - Seznam referenčních zakázek 50.00 KB 22.11.2019 12:05:35
Příloha č. 6 - Seznam a ceník požadovaných potřeb pro rok 2020 101.50 KB 22.11.2019 12:05:35
Výzva k podání nabídky 728.47 KB 22.11.2019 12:05:35


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data