Nákup kancelářských, mycích, čistících a hygienických prostředků pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup kancelářských, mycích, čistících a hygienických prostředků pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000669
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.11.2019 12:05:35
Lhůta pro podání nabídek
03.12.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských, mycích, čisticích a hygienických prostředků pro všechna pracoviště ÚMOb Slezská Ostrava pro rok 2020.

Zboží bude odebíráno formou náhradního plnění dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Cena včetně a bez DPH bude obsahovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží na místo určení.

Cena bude zpracována dle sortimentu zboží, a to v množství kusů, balení nebo listů. U jednotlivých výrobků musí být uvedena současně cena jednoho kusu (pro možnost kontroly dodržení cen při dílčích dodávkách v průběhu roku).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
700 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Ing. Jarmila Pytlíková
Telefon: 599410424
E-mail: jpytlikova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
18.12.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 53.50 KB 22.11.2019 12:05:35
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Kupní smlouva 655.38 KB 22.11.2019 12:05:35
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 585.24 KB 22.11.2019 12:05:35
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Profesní způsobilost 46.50 KB 22.11.2019 12:05:35
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Seznam referenčních zakázek 50.00 KB 22.11.2019 12:05:35
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Seznam a ceník požadovaných potřeb pro rok 2020 101.50 KB 22.11.2019 12:05:35
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídky 728.47 KB 22.11.2019 12:05:35
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data