Nákup spotřebního materiálu (originály tonerů a inkoustových kazet) do kopírovacích strojů, laserových a inkoustových tiskáren pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup spotřebního materiálu (originály tonerů a inkoustových kazet) do kopírovacích strojů, laserových a inkoustových tiskáren pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000670
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.11.2019 12:24:15
Lhůta pro podání nabídek
10.12.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je koupě movitých věcí, a to spotřebního materiálu (originální tonerové a inkoustové kazety) do kopírovacích strojů, laserových a inkoustových tiskáren pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava.

Součástí Předmětu koupě jsou i veškeré doklady vztahující se k němu.

Součástí Předmětu koupě je jeho doprava do místa plnění.

Prodávající prohlašuje, že na Předmětu koupě neváznou žádné vady, ať faktické nebo právní.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 200 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Ing. Jarmila Pytlíková
Telefon: 599410424
E-mail: jpytlikova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
21.01.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 53.50 KB 22.11.2019 12:24:15
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Kupní smlouva 644.78 KB 22.11.2019 12:24:15
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 586.59 KB 22.11.2019 12:24:15
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Profesní způsobilost 46.50 KB 22.11.2019 12:24:15
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Seznam referenčních zakázek 50.00 KB 22.11.2019 12:24:15
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Seznam spotřebního materiálu 40.50 KB 22.11.2019 12:24:15
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídek 769.63 KB 22.11.2019 12:24:15
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení výzvy k podání nabídek 64.23 KB 02.12.2019 13:21:14
Žádná starší verze
Příloha k vysvětlení výzvy k podání nabídky 44.00 KB 02.12.2019 13:22:09
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Kupní smlouva 795.31 KB 21.01.2020 14:40:44
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
TEKO TECHNOLOGY s.r.o. 25399527 Zařazen - bez DPH - s DPH
C SYSTEM CZ a.s. 27675645 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
C SYSTEM CZ a.s. 27675645 674 150,12 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH