Dodávka licencí MS SQL
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka licencí MS SQL
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000750
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.12.2019 08:26:52
Lhůta pro podání nabídek
20.01.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění je jednorázová dodávka licencí MS SQL Server Enterprise, licencovaných na procesor bez SA.
Viz bod II. 2.1 Licenční smlouva (dále jen LS)
Prodávající se zavazuje, že dodá trvalou licenci na min. 8 procesorových jader, bez použití CAlů.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5785/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
28.01.2020

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění 10.61 KB 05.12.2019 08:26:52
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Licenční smlouva 32.18 KB 05.12.2019 08:26:52
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Vymezení obchodního tajemství 97.53 KB 05.12.2019 08:26:52
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení 21.63 KB 05.12.2019 08:26:52
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Požadavky na elektronickou komunikaci 86.21 KB 05.12.2019 08:26:52
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 900.26 KB 05.12.2019 08:26:52
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 414.64 KB 19.12.2019 14:11:39
Žádná starší verze
Příloha č. 1 vysvětlení ZD 10.60 KB 19.12.2019 14:12:15
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
AUTOCONT a.s. 04308697 Zařazen - bez DPH - s DPH
DATA-INTER spol. s.r.o. 14615754 Zařazen - bez DPH - s DPH
K-net Technical International Group s.r.o 47916745 Zařazen - bez DPH - s DPH
RA Holding s.r.o. 04885414 Zařazen - bez DPH - s DPH
T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 Zařazen - bez DPH - s DPH
XEVOS Solutions s.r.o. 27831345 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data