Křižovatka ulic Na Chmelnici a Josefa Herčíka, Uherský Brod
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Křižovatka ulic Na Chmelnici a Josefa Herčíka, Uherský Brod
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000002
Evidenční číslo VZ
ORM/0005/20
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.01.2020 09:30:31
Lhůta pro podání nabídek
27.01.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je vybudování nové průsečné křižovatky stávajících místních komunikací, která vychází z budoucí výstavby rodinných domů v navazujících ulicích. Komunikace jsou navržené jako dvoupruhové obousměrné z asfaltového povrchu. Součástí stavby je změna tras pro pěší včetně přechodů pro chodce, vybudování plochy pro kontejnery a doplnění veřejného osvětlení. Realizace stavby bude probíhat s dílčími uzávěrami bez přerušení silničního provozu.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
6 800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika

Libor Obadal
libor.obadal@ub.cz
+420 572 805 231
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6034/summary
Kontaktní údaje
Příkazník:
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
mciservis@mciservis.eu
+420 573 034 265
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 129.44 KB 07.01.2020 09:30:31
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 954.10 KB 07.01.2020 09:30:31
Žádná starší verze
Přílohy k zadávací dokumentaci 27.56 MB 07.01.2020 09:30:31
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumetnace č. 1 367.51 KB 20.01.2020 13:17:24
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 156.19 KB 24.01.2020 08:08:23
Žádná starší verze


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 90.25 KB 12.02.2020 12:45:28
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data