Broušení tramvajových tratí a konstrukcí 2020 - 2021 II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Broušení tramvajových tratí a konstrukcí 2020 - 2021 II.
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000005
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.01.2020 13:14:13
Lhůta pro podání nabídek
24.01.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Broušení tramvajových tratí a konstrukcí 2020 - 2021“, tj. broušení kolejí a kolejových konstrukcí s kolejnicí tvaru 57R1, 49E1, NT3, NP4 (Rmin. = 25m) na tramvajových tratích Dopravního podniku Ostrava a.s. strojní bruskou kolejnic do poměrné srovnávací roviny.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6085/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
24.02.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 891.68 KB 10.01.2020 13:14:13
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 85.93 KB 10.01.2020 13:14:13
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo 41.20 KB 10.01.2020 13:14:13
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.24 KB 10.01.2020 13:14:13
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.96 KB 10.01.2020 13:14:13
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 96.85 KB 10.01.2020 13:14:13
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 407.03 KB 22.01.2020 14:47:46
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouvy - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11806296 128.16 KB 04.03.2020 08:27:29
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
LOGICAL SOLUTIONS s.r.o. 26850419 Zařazen 1 000 000,00 bez DPH - s DPH
Pirell s.r.o. 05938406 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
LOGICAL SOLUTIONS s.r.o. 26850419 2020 1 000 000,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH
LOGICAL SOLUTIONS s.r.o. 26850419 1. kvartál 2020 - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
LOGICAL SOLUTIONS s.r.o. 26850419 2. kvartál 2020 - bez DPH
- s DPH
213 600,00 bez DPH
- s DPH