Polopodzemní kontejnery na sídlišti Olšava, Uherský Brod
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Polopodzemní kontejnery na sídlišti Olšava, Uherský Brod
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000009
Evidenční číslo VZ
ORM/0026/20
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.01.2020 08:41:05
Lhůta pro podání nabídek
24.02.2020 08:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vybudování sběrných míst komunálního odpadu s polopodzemními kontejnery v rámci nového řešení celkového systému sběru komunálních odpadů ve městě Uherský Brod.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 400 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
POUZE LISTINNÉ NABÍDKY na adresu Městského úřadu, nebo osobně na podatelnu.
Kontaktní údaje
Libor Obadal
libor.obadal@ub.cz
+420 572 805 231
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
03.04.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 3.22 MB 27.01.2020 08:41:05
Dokladová část 9.23 MB 27.01.2020 08:53:08


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 240.63 KB 12.02.2020 10:51:14
Vysvětlení ZD č. 2 241.51 KB 20.02.2020 09:03:49


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 4.88 MB 08.04.2020 11:21:11
Příloha ke Smlouvě 3.79 MB 08.04.2020 11:21:27


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 181.24 KB 08.04.2020 11:17:45
Rozhodnutí o výběru 151.32 KB 08.04.2020 11:20:45


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data