Cyklostezka Bruntál – Staré Město
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Cyklostezka Bruntál – Staré Město
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000001
Evidenční číslo VZ
1.2020
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.02.2020 13:37:34
Lhůta pro podání nabídek
24.02.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Stavba nové smíšené cyklostezky se skládá ze čtyř stavebních objektů:
SO101 – Hlavní trasa
SO102 – Propojení s lokalitou Za Mlékárnou
SO401 – Veřejné osvětlení – Hlavní trasa
SO402 – Veřejné osvětlení – Propojení s lokalitou Za Mlékárnou

Předmětem řešeného zadávacího řízení jsou pouze stavební objekty:
SO101 – Hlavní trasa
SO401 – Veřejné osvětlení – Hlavní trasa
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
10 355 081.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6374/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek 1.70 MB 06.02.2020 13:37:34
Žádná starší verze
Příloha č. 1 - Základní identifikační údaje účastníka ZŘ 117.50 KB 06.02.2020 13:37:34
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 116.50 KB 06.02.2020 13:37:34
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů na plnění VZ 91.49 KB 06.02.2020 13:37:34
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Výkaz výměr 148.65 KB 06.02.2020 13:37:34
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Smlouva o dílo 316.00 KB 06.02.2020 13:37:34
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Projektová dokumentace 47.94 MB 06.02.2020 13:37:34
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - Osvědčení o řádném plnění VZ 140.00 KB 06.02.2020 13:37:34
Žádná starší verze
Příloha č. 8 - Podmínky elektronické aukce 115.76 KB 06.02.2020 13:37:34
Žádná starší verze
Příloha č. 9 - Popis aukčního prostředí PROEBIZ 80.58 KB 06.02.2020 13:37:34
Žádná starší verze
Příloha č. 10 - Požadavky na elektronickou komunikaci 174.62 KB 06.02.2020 13:37:34
Žádná starší verze
Příloha č. 11 - Informace o zpracování osobních ůdajů získaných v rámci ZŘ 121.94 KB 06.02.2020 13:37:34
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací doumentace č. 01 ze dne 17.02.2020 706.23 KB 17.02.2020 12:14:50
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data