Cyklostezka Bruntál – Staré Město
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Cyklostezka Bruntál – Staré Město
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000001
Evidenční číslo VZ
1.2020/Z2020-011793
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.02.2020 13:37:34
Lhůta pro podání nabídek
24.02.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Stavba nové smíšené cyklostezky se skládá ze čtyř stavebních objektů:
SO101 – Hlavní trasa
SO102 – Propojení s lokalitou Za Mlékárnou
SO401 – Veřejné osvětlení – Hlavní trasa
SO402 – Veřejné osvětlení – Propojení s lokalitou Za Mlékárnou

Předmětem řešeného zadávacího řízení jsou pouze stavební objekty:
SO101 – Hlavní trasa
SO401 – Veřejné osvětlení – Hlavní trasa
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
10 355 081.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6374/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
26.03.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek 1.70 MB 06.02.2020 13:37:34
Příloha č. 1 - Základní identifikační údaje účastníka ZŘ 117.50 KB 06.02.2020 13:37:34
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 116.50 KB 06.02.2020 13:37:34
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů na plnění VZ 91.49 KB 06.02.2020 13:37:34
Příloha č. 4 - Výkaz výměr 148.65 KB 06.02.2020 13:37:34
Příloha č. 5 - Smlouva o dílo 316.00 KB 06.02.2020 13:37:34
Příloha č. 6 - Projektová dokumentace 47.94 MB 06.02.2020 13:37:34
Příloha č. 7 - Osvědčení o řádném plnění VZ 140.00 KB 06.02.2020 13:37:34
Příloha č. 8 - Podmínky elektronické aukce 115.76 KB 06.02.2020 13:37:34
Příloha č. 9 - Popis aukčního prostředí PROEBIZ 80.58 KB 06.02.2020 13:37:34
Příloha č. 10 - Požadavky na elektronickou komunikaci 174.62 KB 06.02.2020 13:37:34
Příloha č. 11 - Informace o zpracování osobních ůdajů získaných v rámci ZŘ 121.94 KB 06.02.2020 13:37:34


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.36 MB 09.04.2020 17:38:33


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
MV - registr smluv 128.08 KB 02.04.2020 14:09:00
MV - registr smluv - dodatek č. 01 139.17 KB 25.05.2020 14:52:54
MV - registr smluv - dodatek č. 02 139.01 KB 16.06.2020 15:53:12
MV - registr smluv - dodatek č. 03 127.94 KB 13.08.2020 13:15:37


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena po ukončení plnění 403.91 KB 18.09.2020 08:26:53


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací doumentace č. 01 ze dne 17.02.2020 706.23 KB 17.02.2020 12:14:50


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
JR STaKR s.r.o. 28596854 Zařazen Česká republika Ne 10 353 912,48 bez DPH
- s DPH
KARETA s.r.o. 62360213 Zařazen Česká republika Ne 10 341 873,37 bez DPH
- s DPH
SWIETELSKY stavební s. r. o. 48035599 Zařazen Česká republika Ne 10 347 320,74 bez DPH
- s DPH
BERKASTAV s.r.o. 02657392 Zařazen Česká republika Ne 7 895 788,36 bez DPH
- s DPH
STRABAG a.s. 60838744 Zařazen Česká republika Ne 9 871 069,73 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KARETA s.r.o. 62360213 2020 7 717 764,93 bez DPH
9 338 495,56 s DPH
7 717 764,93 bez DPH
9 338 495,56 s DPH