Mariánské náměstí v Uherském Brodě
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Mariánské náměstí v Uherském Brodě
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000015
Evidenční číslo VZ
Z2020-007238
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.02.2020 08:36:14
Lhůta pro podání nabídek
19.08.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení prostoru a zlepšení parametrů užitnosti a obytnosti Mariánského náměstí a jeho okolí v Uherském Brodě. Zadavatel hledá koncepci dopravy, městské zeleně a městského mobiliáře s respektem k urbanistickému vývoji centra významného historického města a jeho pamětihodnostem. Cílem je zatraktivnit Mariánské náměstí pro delší a častější pobyt obyvatel a návštěvníků. Klíčovým tématem je hledání nových možností, jak moderními způsoby vytvořit zázemí pro aktivity kulturní, obchodní, ale zejména společenské. Propojení aktivit a potkávání, sdílení veřejného prostoru se zohledněním principů udržitelného rozvoje. Soutěž zároveň prověří širší vazby v území a zapojení řešeného území do organizmu města.

Město očekává především:
- Vytvoření kvalitního veřejného prostoru
- Prověření počtu a umístění počtu zastávek MHD
- Prověření kapacity parkovacích a odstavných stání
- Kultivaci zadního traktu a revitalizaci požárního úniku Domu kultury
Druh zadávacího řízení
Soutěž o návrh
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
10 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Způsob podání nabídky
Listinně i elektronicky
Místo podání nabídky
listinně - adresa sídla zadavatele, podatelna, Městský úřad, Masarykovo nám. 100,
688 01 Uherský Brod

elektronicky - elektronický nástroj https://www.kdv.cz/ub-mci/
Kontaktní údaje
Ing. arch. Helena Víšková
Telefon: 572 805 238
E-mail: helena.viskova@ub.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Soutěžní podmínky 312.31 KB 28.02.2020 08:36:14
Žádost o zpřístupnění 25.47 KB 28.02.2020 08:36:14
Podklady 1 185.82 MB 28.02.2020 08:36:14
Podklady 2 158.12 MB 28.02.2020 08:36:14
Podklady 3 223.13 MB 28.02.2020 08:36:14
Podklady 4 178.72 MB 28.02.2020 08:36:14
Soutěžní podmínky - změna č. 1 423.41 KB 15.04.2020 14:33:09
Soutěžní podmínky - změna č. 2 419.61 KB 05.05.2020 10:34:35


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 80.99 KB 13.03.2020 11:28:59
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 86.59 KB 19.03.2020 09:59:29
Vysvětlení soutěžních podmínek č. 3 85.57 KB 07.04.2020 13:05:43
Vysvětlení soutěžních podmínek č. 4 133.29 KB 15.04.2020 14:34:10
Vysvětlení soutěžních podmínek č. 5 131.48 KB 27.04.2020 09:58:48
Vysvětlení soutěžních podmínek č. 6 88.60 KB 05.05.2020 10:33:55
Vysvětlení soutěžních podmínek č. 7 259.18 KB 23.06.2020 13:30:11
Vysvětlení soutěžních podmínek č. 8 81.49 KB 20.07.2020 11:58:19
Vysvětlení soutěžních podmínek č. 9 112.99 KB 30.07.2020 08:38:17
Vysvětlení soutěžních podmínek č. 10 79.96 KB 10.08.2020 10:50:26
Vysvětlení soutěžních podmínek č. 11 80.94 KB 12.08.2020 13:59:52


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 237.92 KB 04.01.2021 07:43:30


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data