Mariánské náměstí v Uherském Brodě
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Mariánské náměstí v Uherském Brodě
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000015
Evidenční číslo VZ
Z2020-007238
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.02.2020 08:36:14
Lhůta pro podání nabídek
19.08.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení prostoru a zlepšení parametrů užitnosti a obytnosti Mariánského náměstí a jeho okolí v Uherském Brodě. Zadavatel hledá koncepci dopravy, městské zeleně a městského mobiliáře s respektem k urbanistickému vývoji centra významného historického města a jeho pamětihodnostem. Cílem je zatraktivnit Mariánské náměstí pro delší a častější pobyt obyvatel a návštěvníků. Klíčovým tématem je hledání nových možností, jak moderními způsoby vytvořit zázemí pro aktivity kulturní, obchodní, ale zejména společenské. Propojení aktivit a potkávání, sdílení veřejného prostoru se zohledněním principů udržitelného rozvoje. Soutěž zároveň prověří širší vazby v území a zapojení řešeného území do organizmu města.

Město očekává především:
- Vytvoření kvalitního veřejného prostoru
- Prověření počtu a umístění počtu zastávek MHD
- Prověření kapacity parkovacích a odstavných stání
- Kultivaci zadního traktu a revitalizaci požárního úniku Domu kultury
Druh zadávacího řízení
Soutěž o návrh
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
10 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Způsob podání nabídky
Listinně i elektronicky
Místo podání nabídky
listinně - adresa sídla zadavatele, podatelna, Městský úřad, Masarykovo nám. 100,
688 01 Uherský Brod

elektronicky - elektronický nástroj https://www.kdv.cz/ub-mci/
Kontaktní údaje
Ing. arch. Helena Víšková
Telefon: 572 805 238
E-mail: helena.viskova@ub.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Soutěžní podmínky 312.31 KB 28.02.2020 08:36:14
Žádná starší verze
Žádost o zpřístupnění 25.47 KB 28.02.2020 08:36:14
Žádná starší verze
Podklady 1 185.82 MB 28.02.2020 08:36:14
Žádná starší verze
Podklady 2 158.12 MB 28.02.2020 08:36:14
Žádná starší verze
Podklady 3 223.13 MB 28.02.2020 08:36:14
Žádná starší verze
Podklady 4 178.72 MB 28.02.2020 08:36:14
Žádná starší verze
Soutěžní podmínky - změna č. 1 423.41 KB 15.04.2020 14:33:09
Žádná starší verze
Soutěžní podmínky - změna č. 2 419.61 KB 05.05.2020 10:34:35
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 80.99 KB 13.03.2020 11:28:59
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 86.59 KB 19.03.2020 09:59:29
Žádná starší verze
Vysvětlení soutěžních podmínek č. 3 85.57 KB 07.04.2020 13:05:43
Žádná starší verze
Vysvětlení soutěžních podmínek č. 4 133.29 KB 15.04.2020 14:34:10
Žádná starší verze
Vysvětlení soutěžních podmínek č. 5 131.48 KB 27.04.2020 09:58:48
Žádná starší verze
Vysvětlení soutěžních podmínek č. 6 88.60 KB 05.05.2020 10:33:55
Žádná starší verze
Vysvětlení soutěžních podmínek č. 7 259.18 KB 23.06.2020 13:30:11
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data