Dokončení zateplení objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. – objekty Patologie, Jídelny a Dialýzy
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dokončení zateplení objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. – objekty Patologie, Jídelny a Dialýzy
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000003
Evidenční číslo VZ
CC/ZPŘ/NsPCL1/20
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.02.2020 18:08:20
Lhůta pro podání nabídek
06.03.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti (zateplení kontaktním zateplovacím systémem, sanace a oprava) objektů patologie, jídelny a dialýzy Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. V rámci stavebních prací bude provedena sanace a povrchová ochrana obvodového pláště objektů (aplikace systému povrchové ochrany, dodatečné zateplení obvodových konstrukcí včetně soklů systémem ETICS), oprava navazujících a doplňkových konstrukcí a výměna výplní otvorů.

Podrobně je předmět zakázky definován v dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“), která tvoří přílohu č. 4 ZP a položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 ZP.

Veřejná zakázka má být spolufinancována z Operačního programu životní prostředí 2014-2020. V rámci tohoto operačního programu byly podány současně tři samostatné žádosti o poskytnutí dotace dle jednotlivých objektů. Názvy projektů jsou:
- „Dokončení zateplení objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. - objekt Patologie“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009508,
- „Dokončení zateplení objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. - objekt Jídelny“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009509,
- „Dokončení zateplení objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. - objekt Dialýzy“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009510.

Nejedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na části. Zadavatel požaduje realizovat plnění jedním vybraným dodavatelem. Důvodem je úspora ekonomických nákladů spočívající zejména v zajištění pouze jednoho zařízení staveniště, jednoho technického dozoru investora, jednoho koordinátora BOZP a dále též v koordinaci stavebních prací pouze s jedním dodavatelem.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
29 850 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6547/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.05.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva a zadávací podmínky 514.84 KB 14.02.2020 18:08:20
Přílohy 1-3 a 5-7 výzvy a zadávacích podmínek 2.02 MB 14.02.2020 18:08:20
Příloha č 4 výzvy a zadávacích podmínek 70.98 MB 14.02.2020 18:08:20


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 250.32 KB 17.04.2020 09:40:51


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 110.57 KB 11.06.2020 14:20:14


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo smlouva o dílo je v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, uveřejněna v registru smluv 11.97 MB 11.06.2020 14:25:26


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 176.02 KB 28.02.2020 10:52:38
Přílohy Vysvětlení ZD č. 1 2.42 MB 28.02.2020 10:54:06
Vysvětlení ZD č. 2 249.71 KB 05.03.2020 16:17:26


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Chládek & Tintěra, a.s. 62743881 Zařazen 28 987 335,35 bez DPH - s DPH
HOLBORN GROUP s.r.o. 26429403 Zařazen 27 896 211,89 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
HOLBORN GROUP s.r.o. 26429403