Dokončení zateplení objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. – objekty Patologie, Jídelny a Dialýzy
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dokončení zateplení objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. – objekty Patologie, Jídelny a Dialýzy
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000003
Evidenční číslo VZ
CC/ZPŘ/NsPCL1/20
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.02.2020 18:08:20
Lhůta pro podání nabídek
06.03.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti (zateplení kontaktním zateplovacím systémem, sanace a oprava) objektů patologie, jídelny a dialýzy Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. V rámci stavebních prací bude provedena sanace a povrchová ochrana obvodového pláště objektů (aplikace systému povrchové ochrany, dodatečné zateplení obvodových konstrukcí včetně soklů systémem ETICS), oprava navazujících a doplňkových konstrukcí a výměna výplní otvorů.

Podrobně je předmět zakázky definován v dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“), která tvoří přílohu č. 4 ZP a položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 ZP.

Veřejná zakázka má být spolufinancována z Operačního programu životní prostředí 2014-2020. V rámci tohoto operačního programu byly podány současně tři samostatné žádosti o poskytnutí dotace dle jednotlivých objektů. Názvy projektů jsou:
- „Dokončení zateplení objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. - objekt Patologie“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009508,
- „Dokončení zateplení objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. - objekt Jídelny“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009509,
- „Dokončení zateplení objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. - objekt Dialýzy“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009510.

Nejedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na části. Zadavatel požaduje realizovat plnění jedním vybraným dodavatelem. Důvodem je úspora ekonomických nákladů spočívající zejména v zajištění pouze jednoho zařízení staveniště, jednoho technického dozoru investora, jednoho koordinátora BOZP a dále též v koordinaci stavebních prací pouze s jedním dodavatelem.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
29 850 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6547/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva a zadávací podmínky 514.84 KB 14.02.2020 18:08:20
Žádná starší verze
Přílohy 1-3 a 5-7 výzvy a zadávacích podmínek 2.02 MB 14.02.2020 18:08:20
Žádná starší verze
Příloha č 4 výzvy a zadávacích podmínek 70.98 MB 14.02.2020 18:08:20
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 176.02 KB 28.02.2020 10:52:38
Žádná starší verze
Přílohy Vysvětlení ZD č. 1 2.42 MB 28.02.2020 10:54:06
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD č. 2 249.71 KB 05.03.2020 16:17:26
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data