Dodávka dřevěných pražců 2020
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka dřevěných pražců 2020
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000022
Evidenční číslo VZ
Z2020-006076
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.02.2020 08:22:50
Lhůta pro podání nabídek
17.03.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových dřevěných impregnovaných pražců příčných a výhybkových, včetně dopravy do místa plnění. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6571/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
28.04.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 906.32 KB 17.02.2020 08:22:50
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky 145.70 KB 17.02.2020 08:22:50
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení k základní způsobilosti 73.46 KB 17.02.2020 08:22:50
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Návrh Kupní smlouvy 40.70 KB 17.02.2020 08:22:50
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Specifikace výhybkových pražců 2020 13.36 KB 17.02.2020 08:22:50
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 55.38 KB 17.02.2020 08:22:50
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD - Vymezení obchodního tajemství 97.54 KB 17.02.2020 08:22:50
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 97.08 KB 17.02.2020 08:22:50
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 569.80 KB 11.05.2020 09:06:58
Verze 1 569.85 KB 11.05.2020 08:49:52


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12531504 128.22 KB 07.05.2020 09:22:59
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Sdělení zadavatele 472.45 KB 12.03.2020 13:13:35
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
4 - steel s.r.o. 46710337 Zařazen - bez DPH - s DPH
Milan Hroch 60970456 Zařazen - bez DPH - s DPH
Josef Krenželok 48721832 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Milan Hroch 60970456 1 880 538,20 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH
Milan Hroch 60970456 1. kvartál 2020 - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
Milan Hroch 60970456 2. kvartál 2020 - bez DPH
- s DPH
1 417 150,00 bez DPH
- s DPH