Rekonstrukce bývalého učitelského domu č. 291/49 na ul. Škrobálkova (PD, AD, IČ)
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce bývalého učitelského domu č. 291/49 na ul. Škrobálkova (PD, AD, IČ)
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000011
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.03.2020 11:40:38
Lhůta pro podání nabídek
03.04.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a inženýrských činností včetně autorského dozoru pro akci "Rekonstrukce bývalého učitelského domu č. 291/49 na ulici Škrobálkova“ (PD, AD, IČ). Tento dům je dlouhodobě obýván jen z malé části a nevyužité prostory 1.NP a 2.NP budou v budoucnu sloužit jako zázemí pro mateřskou školku a školní družinu. Pozemky okolo budovy budou sloužit z části jako parkovací plocha a z části jako dětské hřiště pro děti, které budou navštěvovat toto předškolní zařízení.

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace:
A. Průzkumné práce
B. Projektová dokumentace pro územní řízení / DÚR /
C. Projektová dokumentace pro stavební povolení /DSP /
D. Projektová dokumentace pro provádění stavby /DPS /
E. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi /BOZP/
Součástí plnění veřejné zakázky bude i následný autorský dozor, na základě samostatné příkazní smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
S ohledem na situaci týkající se výskytu a šíření nákazy koronaviru COVID-19 v České republice a v návaznosti na související bezpečnostní opatření došlo k úpravě úředních hodin a omezení vstupu do budov Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.
Pro veřejnost bude otevřena v budově úřadu na nám. Jurije Gagarina 4 pouze podatelna. Vstup do budovy bude zajištěn přes recepci. Veškerá podání budou přijímána a vyřizována pouze na podatelně.
Úřední hodiny pracoviště podatelny na úřadu na nám. Jurije Gagarina 4:
Pondělí: 8.00 – 11.00 hod.
Středa: 14.00 – 17.00 hod.
Kontaktní údaje
Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424
Mobil: 725 856 864
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
27.04.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 2 - Smlouva o dílo 4.64 MB 23.03.2020 11:40:38
Příloha č. 3 - Plná moc 213.59 KB 23.03.2020 11:40:38
Příloha č. 4 - Příkazní smlouva 2.02 MB 23.03.2020 11:40:38
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 213.44 KB 23.03.2020 11:40:38
Příloha č. 6 - Seznam referenčních nabídek 50.00 KB 23.03.2020 11:40:38
Výzva k podání nabídky 448.11 KB 23.03.2020 11:40:38
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 225.51 KB 23.03.2020 11:40:38
Vysvětlení zadávací dokumentace 357.63 KB 26.03.2020 14:20:16
Studie Škrobálkova 2.67 MB 26.03.2020 14:20:40
2. Vysvětlení výzvy k podání nabídky 372.02 KB 31.03.2020 14:33:51
3. Vysvětlení výzvy k podání nabídky 372.20 KB 01.04.2020 14:38:30


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 989.47 KB 27.04.2020 07:50:10
Příkazní smlouva 402.83 KB 27.04.2020 07:50:35


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
INVENTE, s.r.o. 25171232 Zařazen - bez DPH - s DPH
Ateliér 99 s.r.o. 02463245 Zařazen - bez DPH - s DPH
Ing. Štěpán Šňupárek 72978325 Zařazen - bez DPH - s DPH
MADE 4 BIM s.r.o. 06923321 Zařazen - bez DPH - s DPH
MPA ProjektStav s.r.o. 28634403 Zařazen - bez DPH - s DPH
Projekt HTL, s.r.o. 25865145 Zařazen - bez DPH - s DPH
MARK VALA s.r.o. 07214481 Zařazen - bez DPH - s DPH
LAPLAN s.r.o. 29201691 Zařazen - bez DPH - s DPH
Ateliér IDEA, spol. s r.o. 15502309 Zařazen - bez DPH - s DPH
ARPIK OSTRAVA s.r.o. 47667419 Zařazen - bez DPH - s DPH
wamp in, s.r.o. 25358928 Zařazen - bez DPH - s DPH
Lenka Jerakasová 63307111 Zařazen - bez DPH - s DPH
Stavební a rozvojová s.r.o. 25852647 Zařazen - bez DPH - s DPH
PPS Kania s.r.o. 26821940 Vyřazen - bez DPH - s DPH
ATRIS, s.r.o. 28608909 Zařazen - bez DPH - s DPH
SPAN s.r.o. 47153521 Zařazen - bez DPH - s DPH
ASA expert a.s. 27791891 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Ing. Štěpán Šňupárek 72978325 SoD - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
760 485,00 s DPH