Rekonstrukce bývalého učitelského domu č. 291/49 na ul. Škrobálkova (PD, AD, IČ)
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce bývalého učitelského domu č. 291/49 na ul. Škrobálkova (PD, AD, IČ)
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000011
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.03.2020 11:40:38
Lhůta pro podání nabídek
03.04.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a inženýrských činností včetně autorského dozoru pro akci "Rekonstrukce bývalého učitelského domu č. 291/49 na ulici Škrobálkova“ (PD, AD, IČ). Tento dům je dlouhodobě obýván jen z malé části a nevyužité prostory 1.NP a 2.NP budou v budoucnu sloužit jako zázemí pro mateřskou školku a školní družinu. Pozemky okolo budovy budou sloužit z části jako parkovací plocha a z části jako dětské hřiště pro děti, které budou navštěvovat toto předškolní zařízení.

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace:
A. Průzkumné práce
B. Projektová dokumentace pro územní řízení / DÚR /
C. Projektová dokumentace pro stavební povolení /DSP /
D. Projektová dokumentace pro provádění stavby /DPS /
E. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi /BOZP/
Součástí plnění veřejné zakázky bude i následný autorský dozor, na základě samostatné příkazní smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
S ohledem na situaci týkající se výskytu a šíření nákazy koronaviru COVID-19 v České republice a v návaznosti na související bezpečnostní opatření došlo k úpravě úředních hodin a omezení vstupu do budov Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.
Pro veřejnost bude otevřena v budově úřadu na nám. Jurije Gagarina 4 pouze podatelna. Vstup do budovy bude zajištěn přes recepci. Veškerá podání budou přijímána a vyřizována pouze na podatelně.
Úřední hodiny pracoviště podatelny na úřadu na nám. Jurije Gagarina 4:
Pondělí: 8.00 – 11.00 hod.
Středa: 14.00 – 17.00 hod.
Kontaktní údaje
Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424
Mobil: 725 856 864
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 2 - Smlouva o dílo 4.64 MB 23.03.2020 11:40:38
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Plná moc 213.59 KB 23.03.2020 11:40:38
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Příkazní smlouva 2.02 MB 23.03.2020 11:40:38
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 213.44 KB 23.03.2020 11:40:38
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Seznam referenčních nabídek 50.00 KB 23.03.2020 11:40:38
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídky 448.11 KB 23.03.2020 11:40:38
Žádná starší verze
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 225.51 KB 23.03.2020 11:40:38
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace 357.63 KB 26.03.2020 14:20:16
Žádná starší verze
Studie Škrobálkova 2.67 MB 26.03.2020 14:20:40
Žádná starší verze
2. Vysvětlení výzvy k podání nabídky 372.02 KB 31.03.2020 14:33:51
Žádná starší verze
3. Vysvětlení výzvy k podání nabídky 372.20 KB 01.04.2020 14:38:30
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data