HODONÍN, ZIMNÍ STADION – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HODONÍN, ZIMNÍ STADION – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000007
Evidenční číslo VZ
150/ID254/2020
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.03.2020 09:41:15
Lhůta pro podání nabídek
03.04.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky HODONÍN, ZIMNÍ STADION – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE je vybudování nové instalace elektrické požární signalizace ("EPS“) v objektu Zimního stadionu Václava Nedomanského v Hodoníně. Stávající zařízení bude demontováno, dojde k nainstalování nové "EPS" včetně hlásičů. Na ústřednu "EPS" budou připojeny automatické kombinované teplotně kouřové hlásiče, lineární hlásiče v hale ZS a tlačítkové hlásiče.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
Telefon: +420 518 316 454
E-mail: sebestova.eliska@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
24.04.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_ZIMNÍ STADION – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 704.72 KB 18.03.2020 09:41:15
Žádná starší verze
Příloha č. 1_Projektová dokumentace 1.33 MB 18.03.2020 09:41:15
Žádná starší verze
Příloha č. 2_Soupis prací, dodávek a služeb 32.50 KB 18.03.2020 09:41:15
Žádná starší verze
Příloha č. 3_KUPNÍ SMLOUVA - EPS 126.50 KB 18.03.2020 09:41:15
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - základní způsobilost 17.87 KB 18.03.2020 09:41:15
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - splnění technické kvalifikace 18.76 KB 18.03.2020 09:41:15
Žádná starší verze
Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - využití poddodavatele 63.50 KB 18.03.2020 09:41:15
Žádná starší verze
Příloha č. 7_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - pojištění 65.50 KB 18.03.2020 09:41:15
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_EPS ZIMNÍ STADION 178.99 KB 26.03.2020 12:19:51
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Dodatečné informace č. 1 - Soupis prací, dodávek a služeb 34.50 KB 26.03.2020 12:20:08
Žádná starší verze
Příloha č. 1 k DI č. 2_EPS_ZIMNÍ STADION 35.00 KB 30.03.2020 12:14:09
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE Č. 2_EPS_ZIMNÍ STADION 186.70 KB 30.03.2020 12:14:29
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3_EPS_ZIMNÍ STADION 184.92 KB 30.03.2020 15:37:14
Žádná starší verze
Příloha č. 1 k DI č. 3_EPS_ZIMNÍ STADION 37.00 KB 30.03.2020 15:37:41
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE_EPS 136.28 KB 08.04.2020 10:05:40
Žádná starší verze
VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL_EPS 225.36 KB 08.04.2020 10:05:58
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
KS_FMIB, s.r.o._Elektronická požární signalizace 5.71 MB 25.05.2020 08:05:13
Žádná starší verze
Dodatek č. 1 ke KS_FMIB, s.r.o._EPS 1.70 MB 05.06.2020 08:27:44
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Ivo Menšík, s.r.o. 26226863 Zařazen - bez DPH 1 632 723,18 s DPH
SECURITY TECHNOLOGIES a.s. 44015542 Zařazen - bez DPH 1 889 734,00 s DPH
BSTS Fire & Security s.r.o. 24206717 Zařazen - bez DPH 1 863 565,77 s DPH
MORES elektronic,s.r.o. 25341081 Zařazen - bez DPH 1 430 984,00 s DPH
4 Lighting s.r.o. 03458911 Zařazen - bez DPH 1 679 767,98 s DPH
PERFECTED s.r.o. 27683028 Zařazen - bez DPH 1 748 499,61 s DPH
ST Security a.s. 01676342 Zařazen - bez DPH 1 533 285,38 s DPH
ZorroMont, s.r.o. 04397614 Zařazen - bez DPH 1 806 929,30 s DPH
FMIB, s.r.o. 25908898 Zařazen - bez DPH 1 370 930,00 s DPH
ASEC - elektrosystémy s.r.o. 26277930 Zařazen - bez DPH 1 807 139,84 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
FMIB, s.r.o. 25908898 1 133 000,00 bez DPH
1 370 930,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH