HODONÍN, ZIMNÍ STADION – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HODONÍN, ZIMNÍ STADION – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000007
Evidenční číslo VZ
150/ID254/2020
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.03.2020 09:41:15
Lhůta pro podání nabídek
31.03.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky HODONÍN, ZIMNÍ STADION – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE je vybudování nové instalace elektrické požární signalizace ("EPS“) v objektu Zimního stadionu Václava Nedomanského v Hodoníně. Stávající zařízení bude demontováno, dojde k nainstalování nové "EPS" včetně hlásičů. Na ústřednu "EPS" budou připojeny automatické kombinované teplotně kouřové hlásiče, lineární hlásiče v hale ZS a tlačítkové hlásiče.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
Telefon: +420 518 316 454
E-mail: sebestova.eliska@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_ZIMNÍ STADION – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 704.72 KB 18.03.2020 09:41:15
Žádná starší verze
Příloha č. 1_Projektová dokumentace 1.33 MB 18.03.2020 09:41:15
Žádná starší verze
Příloha č. 2_Soupis prací, dodávek a služeb 32.50 KB 18.03.2020 09:41:15
Žádná starší verze
Příloha č. 3_KUPNÍ SMLOUVA - EPS 126.50 KB 18.03.2020 09:41:15
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - základní způsobilost 17.87 KB 18.03.2020 09:41:15
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - splnění technické kvalifikace 18.76 KB 18.03.2020 09:41:15
Žádná starší verze
Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - využití poddodavatele 63.50 KB 18.03.2020 09:41:15
Žádná starší verze
Příloha č. 7_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - pojištění 65.50 KB 18.03.2020 09:41:15
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_EPS ZIMNÍ STADION 178.99 KB 26.03.2020 12:19:51
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Dodatečné informace č. 1 - Soupis prací, dodávek a služeb 34.50 KB 26.03.2020 12:20:08
Žádná starší verze
Příloha č. 1 k DI č. 2_EPS_ZIMNÍ STADION 35.00 KB 30.03.2020 12:14:09
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE Č. 2_EPS_ZIMNÍ STADION 186.70 KB 30.03.2020 12:14:29
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3_EPS_ZIMNÍ STADION 184.92 KB 30.03.2020 15:37:14
Žádná starší verze
Příloha č. 1 k DI č. 3_EPS_ZIMNÍ STADION 37.00 KB 30.03.2020 15:37:41
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data