ZŠ Na Výsluní - zateplení ploché střechy pavilonu A a F
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
ZŠ Na Výsluní - zateplení ploché střechy pavilonu A a F
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000022
Evidenční číslo VZ
ORM/0134/20
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.03.2020 11:51:57
Lhůta pro podání nabídek
03.04.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení kompletního dodatečného zateplení střechy přízemního objektu s šatnami a administrativou školy (objekt A) a dodatečné zateplení střechy nad částí dvoupodlažního hospodářského objektu s jídelnou a kuchyní a tělocvičnami (objekt F).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 355 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6926/summary
Kontaktní údaje
Ing. Dagmar Braunerová
dagmar.braunerova@ub.cz
+420 572 805 235
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
20.05.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2.49 MB 18.03.2020 11:51:57


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumetnace č. 1 292.76 KB 23.03.2020 11:39:46
Příloha k Vysvětlení č. 1 5.71 MB 23.03.2020 11:40:01
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 231.46 KB 26.03.2020 12:08:22
Příloha k Vysvětlení č. 2 2.21 MB 26.03.2020 12:08:39


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 8.30 MB 25.05.2020 17:09:28
Dodatek č. 1 995.61 KB 15.10.2020 09:36:43
Dodatek č. 2 2.29 MB 15.10.2020 09:36:54


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 329.68 KB 26.05.2020 12:07:09
Rozhodnutí o výběru 159.70 KB 26.05.2020 12:07:23


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data