ZŠ Na Výsluní - zateplení ploché střechy pavilonu A a F
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
ZŠ Na Výsluní - zateplení ploché střechy pavilonu A a F
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000022
Evidenční číslo VZ
ORM/0134/20
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.03.2020 11:51:57
Lhůta pro podání nabídek
03.04.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení kompletního dodatečného zateplení střechy přízemního objektu s šatnami a administrativou školy (objekt A) a dodatečné zateplení střechy nad částí dvoupodlažního hospodářského objektu s jídelnou a kuchyní a tělocvičnami (objekt F).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 355 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6926/summary
Kontaktní údaje
Ing. Dagmar Braunerová
dagmar.braunerova@ub.cz
+420 572 805 235
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
20.05.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2.49 MB 18.03.2020 11:51:57
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumetnace č. 1 292.76 KB 23.03.2020 11:39:46
Žádná starší verze
Příloha k Vysvětlení č. 1 5.71 MB 23.03.2020 11:40:01
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 231.46 KB 26.03.2020 12:08:22
Žádná starší verze
Příloha k Vysvětlení č. 2 2.21 MB 26.03.2020 12:08:39
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 8.30 MB 25.05.2020 17:09:28
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 329.68 KB 26.05.2020 12:07:09
Žádná starší verze
Rozhodnutí o výběru 159.70 KB 26.05.2020 12:07:23
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data