Výměna betonových žlabů a úprava myčky automobilů Martinov II
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výměna betonových žlabů a úprava myčky automobilů Martinov II
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000039
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.04.2020 14:30:46
Lhůta pro podání nabídek
06.05.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky „Výměna betonových žlabů a úprava myčky automobilů Martinov II“ je provedení demolice stávajícího roštového kanálu a jeho nahrazení novými betonovými štěrbinovými žlaby vč. provedení opravy části okolní komunikace pro zajištění lepšího odvodnění a pročištění přípojek dešťové kanalizace před opravnou silničních vozidel. Dále výroba a osazení nového nerezového nájezdového klínu do myčky včetně provedení obkladů stěn dané místnosti. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu Smlouvy o dílo a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7071/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace II 757.76 KB 01.04.2020 14:30:46
Žádná starší verze
ZD_Příloha č. 1 - Čestné prohlášení II 22.41 KB 01.04.2020 14:30:46
Žádná starší verze
ZD_Příloha č. 2 - Návrh SoD II 219.89 KB 01.04.2020 14:30:46
Žádná starší verze
ZD_Příloha č. 3 - Základní požadavky k zajištění BOZP II 57.02 KB 01.04.2020 14:30:46
Žádná starší verze
ZD_Příloha č. 4 - Soupis prací II 59.63 KB 01.04.2020 14:30:46
Žádná starší verze
ZD_Příloha č. 5 - Stručný popis prací II 1.71 MB 01.04.2020 14:30:46
Žádná starší verze
ZD_Příloha č. 6 - Zákres prací II 133.99 KB 01.04.2020 14:30:46
Žádná starší verze
ZD_Příloha č. 7 - Vymezení obchodního tajemství II 98.57 KB 01.04.2020 14:30:46
Žádná starší verze
ZD_Příloha č. 8 - Seznam významných dodávek II 38.94 KB 01.04.2020 14:30:46
Žádná starší verze
ZD_Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci II 97.11 KB 01.04.2020 14:30:46
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 430.89 KB 07.04.2020 09:58:49
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 509.10 KB 14.04.2020 12:21:25
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 1.38 MB 27.04.2020 14:28:29
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data